Lad Jesus Være Dit Alt | World Challenge

Lad Jesus Være Dit Alt

David Wilkerson (1931-2011)September 11, 2019

Herren ønsker et intimt fællesskab med sine kære børn. Han længes efter at være alene med sit hjertes kærlighed. "Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig." (Matt. 6:6).

De ugudelige længes efter, at se et rigtigt eksempel på et Kristi tjener-hjerte hos dem, som kalder sig kristne. Alt for megen religion i dag billiger synd med ord som broderskab, kærlighed og enhed; mens ægte hellighed forsages. I modsætning hertil rejser de troende, der tilbringer tid ”i det hemmelige sted” med ham, sig, og viser et kompromisløst vidnesbyrd til en hungrende, ventende verden.

Jesu navn bliver vanhelliget i verden i dag, især i Amerika. De romerske soldater hånede ham, ved at give ham en tornekrone på hovedet, men nu håner denne nation ham endnu mere sofistikeret.

Men Jesu bliver også afvist af mange, som kalder som påstår, de ønsker ham allermest: de kristne! Stil enhver, som kalder sig kristen disse spørgsmål: "Føler du et behov for Jesus? Længes du efter at kende ham bedre?" Næsten alle vil svare bekræftende. Men mange elsker, at få menneskers bekræftelse og sætter materielle gode over alt andet. Men Guds Ord siger, "Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham." (1. Johs. 2:15).

Alle, som længes efter at kende Jesus, kan komme til det. Guds Ord siger, "Søg Herren din Gud, og du vil finde ham, hvis du søger ham af hele dit hjerte og hele din sjæl." (5. Mos. 4:29) Jesus længes efter at tilbringe tid sammen med dig, så bliv ikke så opslugt af at gøre gode gerninger, at du mister forbindelsen med ham. Han er din retfærdighed, dit lys, din glæde, din fred, din frelse – så lad ham virkelig blive dit alt.

Download PDF