Ingen Erstatning for Bøn | World Challenge

Ingen Erstatning for Bøn

David Wilkerson (1931-2011)September 13, 2019

"Ja, man bar tilmed syge mennesker ud på gaderne og lagde dem på senge og bårer, for at blot skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi." (Ap.G. 5:15).

Apostlene levede og tjente i en mirakuløs virkelighed. Selv lægfolk som Stefanus og Filip, hvis job var at rydde af borde, var under Helligåndens mægtige indflydelse. De udførte mirakler og skabte røre i hele byer. Peter var så fyldt af Helligånden, at de syge blev bragt ud på gaderne i senge og på bårer, så hans skygge kunne nå dem, og give dem helbredelse. Det var ikke usædvanligt, at se krøblinger helbredt og hoppe glædestrålende rundt i templet.

Hvorfor ser vi ikke denne mirakuløse kraft i dag? Gud har ikke forandret sig! Apostlene kendte til omkostningerne ved det mirakuløse, og betalte gerne. Vi har de samme løfter som apostlene havde, og Gud er villig til at gøre det igen. Vi har brug for mere af Jesus – mere af hans frelsende kraft, mere af det mirakuløse – mere end nogen anden generation.

Hvorfor reagerede Gud mirakuløst i forhold til apostlene? Det var fordi, de var overgivet til bøn! Apostlenes Gerninger er en beskrivelse af hellige mænd og kvinder, som søgte Herrens ansigt. Fra begyndelsen til slutningen fortæller den, hvordan bøn bevægede Gud; uanset om det var i Ovensalen, i et fængsel eller i skjul i et hus. De bad uden ophør. De tilbragte timer og dage, lukket inde sammen med Gud, indtil de modtog en klar, detaljeret vejledning. Og hvilken fantastisk, specifik vejledning Gud gav dem!

Desværre har mange troende i dag lært, at "tage alting i tro," så de beder sjældent. Bliv ikke vildledt. Du kan modtage det samme, klare ord fra Gud, som apostlene gjorde, hvis du søger hans ansigt intenst i bøn. Der er ingen erstatning for den tid, der tilbringes hos Kongen. Han er ivrig efter at vise dig sin kærlighed, nåde, barmhjertighed og kraft. " En retfærdigs bøn formår meget, stærk, som den er." (Jakob 5:16).

Download PDF