Venter ivrigt på Jesu genkomst | World Challenge

Venter ivrigt på Jesu genkomst

David Wilkerson (1931-2011)September 19, 2019

Jesus kommer snart! "For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord." (1. Thess. 4:16-18).

På græsk betyder "kalder" at opildne med ord, at vække, at anspore til handling. Alle de sejrende hellige vil høre ærkeenglens kald: "Han står ved døren! Ham, som du elsker, er kommet for at tage dig med!" Bortrykkelsen vil ikke være en diskret begivenhed. Nej! Jesus kommer til lyden af basuner, med en engleskare, med et råb – et kosmisk kald fra ærkeenglen. De døde i Kristus vil først opstå for at møde ham i luften. Hvilken ufattelig glæde der vil blive. Derefter vil han sende sine engle ud over hele verden, og samle sine børn til sig.

Gennem verdenshistorien har mange forskellige mennesker tåbeligt forsøgt at forudsige tidspunktet for Jesu genkomst – kun for at blive skuffet. "Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde." (Mark. 13:33). Pas på med at blive fanget i, at finde ud af hvornår og hvordan  Jesus kommer, når du burde koncentrere dig om hvem der kommer. Gud har bevidst hemmeligholdt tidspunktet, for at hans folk skal være årvågent.

"Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen." (Ap.G. 1:11). Det var en herliggjort mand, som for til himmels, og det er en herliggjort mand som kommer tilbage! Ønsker du at være sammen med Herren? Ved du, at han ønsker at være sammen med dig? Du skal leve hver dag og hver en stund i frydefuld forventning om hans komme. Og husk, at indtil han kommer, er der meget arbejde som skal gøres!

Download PDF