IBADA ZA HIARI | World Challenge

IBADA ZA HIARI

David Wilkerson (1931-2011)March 27, 2020

"Musa akafanya haraka, na akainamisha kichwa chake kuelekea ardhini, akasujudu" (Kutoka 34:8). Ufunuo wa asili ya Mungu ulimzidi nguvu Musa alipoona jinsi Baba yetu ana rehema, mwenye uvumilivu na subila kwa watoto wake - hata wale walio na mioyo migumu wanayemuumiza.

Ni muhimu kutambua kwamba hii ni mara ya kwanza kutaja Musa alipoabudu. Kabla ya kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu, Musa aliomba kwa machozi na kuwaombea wana wa Israeli, na hata aliongea na Mungu uso kwa uso. Lakini hii ni mara ya kwanza kusoma maneno, "[Musa] aliabudu."

Hii inatuambia mengi juu ya kanisa la leo. Wakristo wanaweza kuomba kwa bidii bila kuabudu kweli; kwa kweli, inawezekana kuwa shujaa wa maombi na mwombezi, na bado sio kuwa mwabudu. Ibada haiwezi kujifunzwa, ni mchepuko wa mara kwa mara - tendo la moyo ambao umezidiwa na kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu na upendo wake mzuri kwetu.

Kuabudu ni mwitikio wa shukrani unaotambua jinsi tunavyopaswa kuangamizwa na dhambi zetu za zamani, na kusababisha hasira kamili ya Mungu kwa makosa yetu yote. Lakini, badala yake, Mungu akaja kwetu na ufunuo wenye nguvu, "bado ninakupenda!"

Katika hatua hii ya maandiko, Musa alikuwa akiombea Israeli yenye dhambi, na hakuuliza mwongozo wa Bwana. Yeye hata alikuwa analilia miujiza ya ukombozi au nguvu au hekima. Alikuwa akishangalia ufunuo wa utukufu wa Mungu!

Ufunuo wa utukufu wa Mungu unapaswa kuwa chemchemi ya ibada yetu yote. Tunapaswa kudai utukufu wake mara kwa mara; ni haki yetu ya kupewa na inakusudiwa kudai. Wakati Paulo anasema,

"Si kuweka kando neema ya Mungu" (Wagalatia 2:21), anamaanisha, "sitatupa toleo la huruma la Mungu kwa kuikataa." Wale wanaomwabudu Mungu kwa kweli wanadai baraka ya ahadi zake, na wanaona utukufu wa upendo wake katika Kristo.

Shikilia utukufu wa Mungu leo ​​na umruhusu akuongoze kwenye ufunuo mpya wa ibada.

Download PDF