Reaktion på Guds dom | World Challenge

Reaktion på Guds dom

David Wilkerson (1931-2011)June 24, 2020

"Løven brøler, hvem frygter da ikke? Gud Herren taler, hvem profeterer da ikke?" (Amos 3:8).

Af alle det Gamle Testamentes profeter var Amos den, der talte tydeligst ind i vores tid. Profetien, han kommer med, beskriver så klart vores generation, at det kunne have været overskrifter på dagens aviser. Amos' profetier har to modtagere; de er ikke kun for Guds folk på hans egen tid, men også for nutidens menighed, lige her og  nu.

Amos beskrev Gud som en brølende løve, som var rede til at ramme Israel med dom. Herren brugte Amos til at vække Israel med budskabet om, at Gud ville sende dom over sit folk på grund af deres umådelige ondskab og fordærv.

Herren dømmer aldrig et folk uden først at have løftet profetiske stemmer som advarede dem. "Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne. (3:7). Da Amos så at dommen nærmede sig, var han foranlediget til at tale: "Mon der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdede?" (3:6). Det var et alarmerende budskab, Amos kom med her. "Gud har blæst alarm i trompeterne, men ingen tager sig af det."

Desværre er der alt for mange kristne, som ikke har bibelkendskab. De er sårbare overfor bedrag; og desuden er vores nation blevet fuldstændig nydelsessyg. Men Gud har stadig en hellig, udskilt rest, som ikke er fanget af, hvad verden tilbyder. De er sønderbrudte ind for Herren, og har en hellig ærbødighed for ham.

Tænk over de begivenheder som sker i vores nation lige nu. Der er ikke ret mange, som ønsker at høre et budskab om dom, selvom vores nation er fyldt af frygt. Folk siger endda, "Jeg kan ikke klare det længere." Men Herren taler,  når han vil, og hans Ånd giver os styrke til at høre hans Ord, som det bliver givet af hans salvede tjenere. Vores Herre vil trofast give sit folk styrke til at udholde hvad der end måtte komme.

Så hvad skal de troende gøre? Tag agt på Amos' advarsel og følg hans budskab: Søg Herren af hele dit hjerte; tillad sig selv at blive bedømt af hans Ord; bekend og omvend dig fra din synd. Så vil Gud velsigne dig med dømmekraft, og du kan vandre i sikker vished om hans nærvær og sikkerhed.

Download PDF