Bevar glæden i de mørkeste stunder | World Challenge

Bevar glæden i de mørkeste stunder

David Wilkerson (1931-2011)June 26, 2020

”Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Zion med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter. (Es. 35:10). I dette skriftsted fortæller Esajas, at midt i mørke tider, vil nogle af Guds udvalgte vågne op, og få greb om Jesu Kristi Ånd. Når de gør det, vil Helligånden bevirke glæde og fryd inden i, således at ingen tilstand eller omstændighed eller person vil være i stand til at stjæle deres glæde.

Der er måske ingen glæde blandt de ugudelige i vores samfund, og heller ikke i døde, formelle kirker. Men Esajas indgiver håb til de retfærdige: “Hør mig, I, der kender retfærdighed, du folk med min lov i hjertet!” (51:7). Her taler Gud om alle, der kender og adlyder ham.

Vi, som kender Kristi retfærdighed, skal ikke leve som dem, der intet håb har. Vi er blevet velsignet både med kærlighed og gudsfrygt; og hans vilje for os i de mørkeste tider, er, at vi skal have hans glæde. Selv når vi ser dommen falde omkring os, skal vi synge og råbe af glæde – ikke på grund af dommen, men på trods af den.

Gud har påmindet sit folk, ”Var det ikke dig (Gud), der tørrede havet ud, det store urdybs vande, og gjorde det dybe hav til vej, så de løskøbte kunne gå over?) 51:10. Gud sagde, ”Jeg er stadig Herren, som udvirker mirakler, og jeg har stadig magt til at udfri dig.” Så hvad ønsker Gud, at hans folk skal vide i lyset af denne sandhed? Han siger det hele i et vers, nemlig Esajas 51:11

  • “Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Zion med jubel.” Med andre ord, ”Jeg vil komme til at have et folk, som vender tilbage til mig i tillid og tro.”
  • ”Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem.” Guds folks glæde, vil ikke bare være en søndag formiddag eller en uge eller en måned. Den vil vare helt til enden.
  • ”Suk og klage flygter.” Det betyder ikke, at al vor lidelse vil ophøre, men det betyder, at vores tillid til Herren vil løfte os op over al smerte og prøvelse.

Gud så ned på tidsaldrene og sagde, ”Jeg vil komme

Download PDF