KUTOKA KILELE CHA MLIMA MPAKA BONDENI | World Challenge

KUTOKA KILELE CHA MLIMA MPAKA BONDENI

David Wilkerson (1931-2011)November 4, 2020

“Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari; na Bwana akarudisha bahari kurudi nyuma kwa upepo mkali wa mashariki usiku kucha, akaifanya bahari kuwa nchi kavu, na maji yakagawanyika. Basi wana wa Israeli waliingia katikati ya bahari kwenye nchi kavu, na maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na kushoto.” (Kutoka 14:21-22).

Hii ni moja ya dhihirisho kuu la Mungu katika historia yote ya ulimwengu. Hakuna tukio lililorekodiwa na wanadamu ambalo limewahi kufanana na hii kama picha ya utukufu wa Mungu. Jaribu kuifikiria: kuta kubwa za maji ambazo zilikua juu kwa dakika, zikigawanya bahari vipande viwili.

Waisraeli walivuka katika nchi kavu kwenda ng'ambo ya pili. Mara tu walipokuwa salama huko, walirudi nyuma kuwaona wanyanyasaji wao wa Misri wakiwa wamepondwa na mawimbi makubwa yaliyowaangukia. Mungu alikuwa amewakomboa watu wake kimiujiza kwa ushindi, na sasa walicheza kwa furaha na wakapiga kelele kwa sifa.

"Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, na kusema, wakisema:" Nitamwimbia Bwana, kwa maana ametukuka sana! … Bwana ni nguvu yangu na wimbo, naye amekuwa wokovu wangu; Yeye ni Mungu wangu nami nitamsifu; Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza ” (15:1-2).

Kwa hivyo nini kilifuata kwa Israeli? Bila shaka, siku tatu baada ya ushindi wao wa ajabu, walivunjika moyo kabisa. Waliona kiu cha maji jangwani na Mungu alikuwa amewaongoza kwenye ziwa la Mara. Lakini maji yalikuwa machungu! "Basi walipofika Mara, hawakuweza kunywa maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu" (15:23). Na watu walipotema maji kutoka vinywani mwao, imani yao ilivunjika. Katika muda wa siku tatu tu, walikuwa wametoka kwenye ushindi mkubwa kabisa wa kilele cha mlima wakati wote kwenda kwenye bonde la chini kabisa la kukata tamaa.

Nini kilikuwa kikiendelea? Kwenye Bahari Nyekundu na kwenye dimbwi la Mara, Mungu alikuwa akiwathibitisha watu wake: "Huko aliwajaribu" (15:25). Kuweka tu, Mungu alikuwa pamoja na watu wake katika hali yao ya juu ya kiroho, lakini alikuwa pamoja nao kama vile katika wakati wao wa chini. Walilazimika kuendelea kumfuata Bwana mpaka hatimaye walipofika kwenye Nchi ya Ahadi.

Mungu anakuambia katika nyakati zako kavu, "Nataka ujifunze kuenda katika Imani, kwa sababu ninakuongoza mahali pengine!

Download PDF