MAPAMBANO YA UPWEKE UNAVYOPIGANA | World Challenge

MAPAMBANO YA UPWEKE UNAVYOPIGANA

David Wilkerson (1931-2011)November 5, 2020

"Silaha za vita vyetu si za mwili bali zina nguvu kwa Mungu kwa kubomoa ngome, zikitupa hoja na kila kitu cha juu kinachojiinua juu ya maarifa ya Mungu, na kukamata kila fikira kwa utii wa Kristo" (2 Wakorintho 10:4-5).

Hivi sasa, nguvu za Shetani za giza ulimwenguni kote zinafurahi. Vikosi hivi vya mapepo vimeingia sehemu za juu za nguvu za kibinadamu: vyombo vya habari, ofisi za kisiasa, mahakama kuu. Inatokea hata katika madhehebu ya dini.

Wakuu wote hawa wa pepo wana ajenda. Wanafanya kazi ya kuharibu maadili ya maadili na kubomoa nguvu ya kuokoa ya injili. Inaonekana kila taasisi, kila wakala sasa ameingizwa na kutawaliwa na nguvu hizi za kiroho zisizo za kimungu. Walakini, tunajua jinsi vita hii inamalizika: msalabani, katika ushindi wa Yesu Kristo.

Hakika kutakuwa na nyakati za vita - vita ambavyo havihusishi Mwili mkubwa wa Kristo ulimwenguni kote lakini vitakuwa vya faragha - vita na mapambano yanayojulikana kwako tu. Hizi ni vita vya mwili na zinaleta mzigo ambao huwezi kushiriki na mtu yeyote. Wao ni vita vya upweke, kuhusu Yesu na wewe tu.

Mara nyingi ukiwa Mkristo unaweza kujiaminisha kuwa jambo sahihi kufanya ni kusaga meno kupitia vita vyako. Lakini Mungu hataki uweke mbele ya uwongo. Anajua unayopitia na anataka kushiriki nawe.

Wakati Mfalme Daudi alipofanya uzinzi na kisha akaingia kwenye vita vya faragha vya kulaani na kujuta, hakujaribu kurekebisha mambo mwenyewe. Kwa hivyo alifanya nini? Kwanza, alimlilia Bwana: “Ee, Bwana, nisaidie haraka! Niko karibu kuanguka, kwa hivyo haraka na unipe. Neno lako linaahidi kwamba utaniokoa, kwa hivyo fanya hivyo sasa” (angalia Zaburi 70).

Halafu, David alifanya uamuzi: "Ishi au ufe, nitamtukuza Bwana katika vita hii." "Mungu na atukuzwe" (Zaburi 70:4). Naye akajitupa kabisa juu ya rehema za Bwana: "Nikisema, 'Mguu wangu uteleza,' Rehema zako, Bwana, zitanishika… Faraja yako hufurahisha roho yangu" (Zaburi 94:18-19).

Mpendwa, unaweza kufanya huu ushuhuda wako. Angalia shida zako zote, shida, wasiwasi na majaribu, na sema kwa imani, "Kwa neema ya Mungu sitashuka." Naye atakuambia, "Neema yangu inakutosha" (2 Wakorintho 12:9).

Download PDF