KUSHIKILIA UKWELI WA AHADI ZA MUNGU | World Challenge

KUSHIKILIA UKWELI WA AHADI ZA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)November 11, 2020

Leo tunaishi katika nyakati za kutisha kama vile wachache wetu wamewahi kujua. Ukweli ni kwamba, neno la kibinafsi tu kutoka kwa Bwana linaweza kutuongoza kupitia nyakati kama hizi na tumaini la kudumu tunalohitaji. Na Mungu amekuwa mwaminifu kila wakati kutoa neno kwa watu wake katika historia yote.

Katika Agano la Kale tunasoma kifungu hiki tena na tena: "Neno la Bwana lilikuja…" Maandiko yanasema juu ya Ibrahimu: "Baada ya mambo haya neno la Bwana lilimjia Abramu" (Mwanzo 15:1). Tunasoma hivi juu ya Yoshua: "Kulingana na neno la Bwana ambalo [alimpa] Yoshua" (Yoshua 8:27). Ndivyo ilivyokuwa kwa Daudi na manabii pia.

Hauwezi kupigana vita vya imani bila kusikia sauti ya Bwana inayokuhakikishia. Wakati David na mashujaa wake waliporudi kutoka vitani na kukuta kijiji chao kimeshambuliwa na familia zao zimetekwa nyara, walilia kwa uchungu, "Hii inawezaje kutokea? Kwa nini Mungu amruhusu? ” Ndipo "wakanyanyua sauti zao na kulia, hata wakakosa nguvu tena ya kulia" (1 Samweli 30:4).

Tukio hili kutoka kwa maisha ya Daudi linatuonyesha kweli kuna wakati wa kulia wakati msiba unatokea. Lakini basi alijipa moyo. "Daudi alijipa moyo katika Bwana" (30:6). Badala ya kuogopa, David aliamua kupambana na woga wake. Ninaamini alifanya hivyo kwa kukumbuka matoleo yote ya zamani ya Mungu katika maisha yake. Kila ushindi ulikuwa umeletwa kwa sababu ya imani yake isiyoyumba.

"Waambieni wale walio na mioyo ya hofu," Jipeni woyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; Atakuja na kuwaokoa” (Isaya 35:4).

Wakati ulimwengu uko chini ya kisasi - wakati vitu vyote vinaonekana kuzunguka kabisa kutoka kwa udhibiti - Mungu yuko katika mchakato wa kutuokoa. Anatumia hata machafuko ya hafla za ulimwengu kuleta wokovu wake. Yeye ni mwaminifu kuokoa na kuwalinda watu wake, katika kila janga.

Kwa watu wa Mungu, tuna Roho Mtakatifu anayedumu kusema neno kutoka mbinguni kwetu. Ninaamini changamoto kwa kila mwamini leo ni kukaa katika Maandiko mpaka Roho Mtakatifu atakapofanya ahadi za Mungu zionekane kuruka kutoka kwao kwa kibinafsi. Tunaweza kujua wakati hiyo itatokea kwa sababu tutasikia sauti ndogo, tulivu ya Roho ikinong'ona: "Ahadi hii ni yako. Ni Neno la Mungu ulilopewa wewe tu, kukuona katika nyakati hizi ngumu."

Download PDF