FURAHA YA BABA | World Challenge

FURAHA YA BABA

David Wilkerson (1931-2011)November 13, 2020

"Kwa hiyo, ndugu, tukiwa na ujasiri wa kuingia Patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya na hai aliyoitakasa kwa ajili yetu, kupitia pazia… na tukaribie kwa moyo wa kweli kwa uhakika kamili wa imani" (Waebrania 10:19-20, 22).

Kuna pande mbili kwa kazi ya Kristo pale Kalvari. Upande mmoja unamnufaisha mwenye dhambi, wakati mwingine unamfaidi Baba. Tunajua vizuri faida kwa upande wa mwanadamu. Msalaba wa Kristo umetupatia msamaha wa dhambi zetu; nguvu ya ushindi juu ya vifungo vyote na utawala juu ya dhambi; ugavi wa rehema na neema Na, kwa kweli tumepewa ahadi ya milele.

Walakini kuna faida nyingine ya msalaba, ambayo hatujui kidogo juu yake. Na hii ni kwa faida ya Baba. Tunaelewa kidogo sana juu ya furaha ya Baba ambayo iliwezekana kupitia msalaba.

Ikiwa tunachozingatia msalaba ni msamaha, basi tunakosa ukweli muhimu ambao Mungu amekusudia kwetu juu ya msalaba. Kuna uelewa kamili wa kuwa hapa na inahusiana na furaha yake. Ukweli huu huwapatia watu wa Mungu mengi zaidi kuliko unafuu tu. Inaleta uhuru, kupumzika, amani, na furaha.

Furaha ya Mungu huja kwa kufurahiya kampuni yetu. Kwa kweli, wakati mtukufu zaidi katika historia ni wakati pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili, siku ambayo Kristo alikufa. Wakati huo, ardhi ilitetemeka, miamba ikapasuka, na makaburi yakafunguliwa. Wakati huo pazia la hekalu lilipasuka - kumtenga mtu kutoka kwa uwepo mtakatifu wa Mungu - kitu cha kushangaza kilitokea. Kuanzia wakati huo na kuendelea, sio tu kwamba mwanadamu aliweza kuingia katika uwepo wa Bwana, lakini Mungu angeweza kutoka kwa mwanadamu!

Kabla ya msalaba, hakukuwa na ufikiaji wa Mungu kwa umma kwa jumla; kuhani mkuu tu ndiye angeweza kuingia patakatifu pa patakatifu. Sasa Baba anatangaza, "Huyu ni Mwanangu mpendwa ambaye ninapendezwa naye. Wewe ni mwili wake na yeye ndiye kichwa chako, kwa hivyo napendezwa na wewe pia. Yote ambayo nimempa Mwanangu, nawapa. Ukamilifu wake ndio wenu.”

Download PDF