BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PANA | World Challenge

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PANA

Nicky CruzJuly 18, 2015

Bóg przebaczył Dawidowi jego grzech, ale popatrzcie, jakie błogosławieństwa Dawid utracił przez upadek. Popatrzcie z czego zrezygnował za swoją aferę z Batszebą, na ukryty koszt, który zapłacił za odejście z drogi Bożej, która była przed nim. „Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem” powiedział Bóg do Dawida, „i Ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto” (2 Sam 12:7-8).

Bóg czekał z błogosławieństwami, których Dawid sobie nawet nie wyobrażał, błogosławieństwami, które chciał zsyłać na Jego sługę. Błogosławieństwa te mogły by być nawet większe, niż wszystko, co czynił dla Dawida w przeszłości. Jednak z powodu swojego grzechu Dawid żył i umarł, nie wiedząc jakie one były. „A jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto”, powiedział Bóg.

Nic nie sprawia Bogu większej radości, niż zsyłanie na Jego dzieci wspaniałych błogosławieństw. Niebo jest pełne wspaniałych łask i czeka na zesłanie ich na sług, którzy pozostają wierni – sług, którzy kochają przymierze, które Bóg ustanowił dla tych, którzy są wierni woli i celowi, który On postawił przed nimi. Te błogosławieństwa nie są zarezerwowane tylko dla królów i wojowników, ale dla ciebie i dla mnie. Dla wszystkich, którzy Boga nazywają „Ojcem”.

Jak i kiedy te błogosławieństwa przychodzą, zależy od nas. To nasze posłuszeństwo uwalnia je z ręki Bożej i wprowadza je do naszego życia. Możemy żyć w woli bożej i codziennie doświadczać Jego łask, albo chodzić własnymi drogami i utracić je.

„Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Ef. 3:20).

 

 

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

Download PDF