Mur Ognisty | World Challenge

Mur Ognisty

David WilkersonOctober 1, 1984

Pozwólcie, że powiem wam, w jaki sposób przyszło to proroctwo. Razem z Gwen powróciliśmy właśnie ze spotkania ewangelizacyjnego do naszego motelu w Sacramento w Kalifornii. Włączyłem telewizor, przerzucając programy w poszukiwaniu wiadomości. Na jednym z kanałów prezentowano musical znanego młodego piosenkarza rockowego. Było to tak diaboliczne, że nie byłem w stanie tego wyłączyć - byłem zbyt oszołomiony tym, co widziałem.

Zawołałem Gwen i ona również była przerażona. Demony muskały tego młodego piosenkarza. Kościotrupy wyrastały z grobów, sado-masochiści znęcali się nad ofiarami, odrażające okultystyczne istoty tańczyły z ludźmi, tryskała krew i wszędzie miały miejsce jawne manifestacje przemocy. Była to wizja prosto z piekła. Po prostu nie mogliśmy uwierzyć, że telewizja może pokazywać tak demoniczne plugastwo.

Wyłączyłem to w świętym gniewie, poszedłem do łazienki i uklęknąłem płacząc. Okropne, ciemne przeczucie czegoś złego rozciągało się nade mną. Myślałem o swoich wnukach. Jak to będzie, kiedy będą one nastolatkami, jeśli już teraz jest takie diabelstwo?

Mój umysł zalany był tragicznymi obrazami moralnego upadku w społeczeństwie amerykańskim - narodzie wydanym na pastwę seksu, przemocy, przelewu krwi, satanizmu, sadyzmu i bezbożności.

W tym samym tygodniu doniesiono o małych dzieciach molestowanych w przedszkolach w całym kraju. 85-cio letni pracownik jednego z przedszkoli został ujawniony, jako molestujący seksualnie zarówno chłopców jak i dziewczynki. Nawet rodzice zamykani byli do więzienia oskarżeni za seksualne wykorzystywanie własnych dzieci. Zdawało się, że te historie są zbyt straszne, zbyt przerażające, aby mogły się wydarzyć w Ameryce.

Tego właśnie dnia poinformowano mnie, że policja w pewnym małym północno-zachodnim mieście rozbiła długi łańcuch narkotykowy, którym kierowali najbardziej szanowani w tym mieście lekarze, prawnicy i biznesmeni. Oni posyłali nastolatków do piekła za wszechmogącego dolara.

Pewna starsza kobieta w Chicago straciła 44 tyś. dolarów - oszczędności swojego życia, aby oczyścić swój dom od "nowotworu cegielnego". W całym kraju tysiące starszych ludzi zostało zmalwersowanych i oszukanych, co złamało ich serca i pozostawiło ich bez grosza. Przestępczym wykonawcom robót oraz oszustom uchodzi to płazem i żyją sobie jak królowie za skradzione pieniądze. Każdego dnia nagłówki gazet mówią o narastających liczbach starszych osób, które zostały pobite, obrabowane i zamordowane w swoich domach. Cóż to za zdeprawowane umysły są w stanie popełniać taką przemoc względem bezradnych, niedołężnych dziadków?

Myślałem o milionach dzieci, będących ofiarami rozwodu i separacji rodziców. Jak to będzie za dziesięć lat, kiedy te rozgniewane dzieci wywrą swoją wrogość na społeczeństwie? Co będzie z tą trzyletnią dziewczynką z Harlemu [dzielnica Nowego Jorku - przyp. tłum.], którą widziałem siedzącą na schodach zdewastowanego domu czynszowego i próbującą wbić sobie w ramię wykałaczkę, udając, że jest to igła? Ona chciała być, jak jej brat narkoman.

A co z powodzią homoseksualizmu? Czy nasze wnuki będą zmuszane do siedzenia w klasach, gdzie będzie się nauczać, że homoseksualizm jest godnym szacunku sposobem prowadzenia życia, lub wręcz preferowanym stylem życia? Zastanawiam się, czy Bóg nie mógł tego już dłużej znieść i zesłał przekleństwo na tą całą grupę? AIDS charakteryzuje się co najmniej dwuletnim okresem rozwoju, tak jak trąd. Ten współczesny trąd zniszczy w końcu więcej homoseksualistów niż ogień i siarka w Sodomie.

Po tym, co właśnie zobaczyłem w telewizorze oraz tych wizjach moralnego upadku w Ameryce, jakie miałem w swoim umyśle, nie pamiętam, kiedy czułem się tak przytłoczony, tak bezradny w stosunku do przyszłości, tak zmartwiony tym, czemu będą musieli stawiać czoła moje dzieci i wnuki.

Ale zstąpił na mnie Duch Święty, postawił mnie na nogi i wlał do mojego serca zachęcające słowo prorocze. Było to wspaniałe doświadczenie. Nie słyszałem głosu, za wyjątkiem tego w wewnętrznym człowieku, a był on klarowny i boski. To, co usłyszałem od Ducha zabrało całą tą złowrogą ciemność i rozwiało wszelkie moje zmartwienia i obawy w stosunku do przyszłości. Pozwólcie, że się z wami podzielę tym, co usłyszałem.

W mojej duszy zabrzmiało to klarowne słowo prorocze: "BÓG OCALI CIEBIE I TWOJE DZIECI WRAZ Z CAŁYM SWOIM LUDEM DZIĘKI TEMU, ŻE STANIE SIĘ MUREM OGNISTYM WOKÓŁ NICH".

Ten Mur Ognisty będzie stawać się coraz wyższy, szerszy i bardziej intensywny, w miarę jak nasilać się będzie zło. Bóg wzbudzi bardziej święte, bardziej sprawiedliwe, bardziej oddane, bardziej zaangażowane pokolenie, niż kiedykolwiek w historii. Tam, gdzie obfituje grzech, łaska będzie obfitować jeszcze bardziej.

Bóg zapewni Sobie święty lud, zabezpieczony Murem Ognistym - tak intensywnym, że diabeł i jego hordy zostaną wpędzone w chaos, nie będąc w stanie dobrać się do tych, którzy są w strefie ogrodzonej Bożym Murem Ognistym.

 • Przypomniano mi, że Bóg nie dał się zaskoczyć obecnymi pogarszającymi się warunkami w kraju.

Czyż Bóg nie ostrzega nas w Swoim Słowie, że źli ludzie będą stawać się coraz gorsi, będą zwodzić innych, samemu będąc zwiedzionymi? Nadejdzie wielkie odstępstwo, ludzie staną się bardziej miłośnikami przyjemności niż Boga. Bóg będzie wyszydzany, liderzy z kościoła będą wyśmiewani. Ludzie będą wydani na pastwę umysłów zatwardzonych grzechem, mężczyźni będą zwracać swoją pożądliwość seksualną ku innym mężczyznom, a kobiety ku kobietom. Ludzie staną się popędliwi, dumni, uparci, upijający się. Dzieci będą nieposłuszne rodzicom. Cudzołożnicy i wszetecznicy będą obnosić się ze swoimi grzechami, nawet chrześcijanie zwrócą się do cudzołóstwa i wszeteczeństwa, nie przestając zalewać ołtarza swoimi łzami. Ludzkie serca struchleją ze strachu, kiedy zobaczą nieszczęścia spadające na ziemię.

 • Kiedy wróg nadchodzi jak powódź, Duch Pański wznosi zaporę. Tą zaporą jest MUR OGNISTY. Duch Święty skierował mnie do proroka Zachariasza. Jakże wspaniałym było odnaleźć tam te niesamowite słowa: "I Ja - mówi Pan - będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego [ludu Bożego]!" (Zachariasza 2,9).

To proroctwo w klarowny sposób mówi nam, co Bóg zamierza zrobić dla nas, dla naszych dzieci i naszych wnuków. Tak długo, jak Pan zwleka ze Swoim powrotem będzie On ochraniał Swoje dzieci murem ognistym, przez który nie może przeniknąć szatan ani jego hordy demonów. Już nigdy więcej nie będzie jedynie dwóch zwycięzców, którzy wejdą do ziemi obiecanej, jak Jozue i Kaleb. Bóg zabezpieczy i ochroni pewną grupę wierzących. Nie wszyscy, którzy wołają: "Panie, Panie" wejdą w strefę ogrodzoną tym Murem Ognistym.

 • Kim są ci, którzy zostaną zabezpieczeni tym wielkim MUREM OGNISTYM? Niemożliwe jest pomylić się w kwestii tego, kim oni są. Został posłany anioł, aby ich naznaczyć oraz sporządzić spis tych, którzy smucą się z powodu grzechu, zarówno osobistego, jak i grzechu w narodzie.

Zachariasz powiedział: "Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku. I zapytałem go: Dokąd idziesz? Odpowiedział mi: Chcę przemierzyć Jeruzalem? " (Zachariasza 2,5-6).

Ezechiel mówi nam więcej na temat tej misji anioła: "I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim!" (Ezechiela 9,4).

Kościół jest tym Nowym Jeruzalem, miastem Boga. Właśnie teraz Pan je mierzy, oddzielając tych, którzy odczuwają przerażenie z powodu grzechu, tych którzy boleją nad złem w kraju i płaczą nad nim.

Aniołowi dano jeszcze dwa inne polecenia. Bóg w Swojej determinacji do wzbudzenia świętego miasta (ludu) i zaludnienia go świętą rzeszą ludu zesłał to przesłanie w dwóch częściach.

"Nuże, nuże! Ucieczcie już z ziemi północnej?" (Zachariasza 2,6 BG).

Północ jest symbolem zła, komunizmu i jego pasierba - humanizmu. Z północy wyjdą bezbożne armie, maszerując na Izrael.

 • Sofoniasz ostrzegał: "Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy?" (Sofoniasza 2,13).
 • Jeremiasz prorokował: "Wtedy Pan rzekł do mnie: Z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju" (Jeremiasza 1,14).
 • Izajasz wołał: "Zawyj? krzyknij? bo z północy nadciąga dym? [lub zły wpływ]" (Izajasza 14,31 BT).
 • Jeremiasz, mówiąc w imieniu Boga powiedział: "Podnieście chorągiew ku Syjonowi? nie przystawajcie, bo Ja sprowadzam z północy nieszczęście?" (Jeremiasza 4,6).

Czym jest ten zły wiatr z północy, przed którym anioł Boży nas ostrzega, mówiąc, abyśmy od niego uciekali? Jest to coś więcej niż komunizm. Coś więcej niż świecki humanizm. Nie jest to zło, jakie weszło do domu Bożego. Największą troską Boga jest ewangelia skoncentrowana na człowieku, a która jest obecnie propagowana przez posługujących i ewangelistów, którzy są pod wpływem tego "wiatru z północy".

Zły wiatr z północy wieje ku domowi Bożemu, zwodząc rzesze wybranych Pańskich. Jest to pewien rodzaj humanizmu przybranego w wersety biblijne. Jest to naśladowanie przy pomocy wersetów biblijnych książki Napoleona Hilla "Myśl!? i bogać się".

Ta przekręcona ewangelia zmierza ku temu, by z ludzi uczynić bogów. Wmawia się im: "Twój los jest w mocy twojego umysłu. Cokolwiek przyjdzie ci na myśl, jest twoje. Wypowiedz to i daj temu istnienie. Stwórz to poprzez pozytywne nastawienie umysłu. Sukces, szczęście, doskonały stan zdrowia - wszystko to należy do ciebie, jeśli tylko potrafisz użyć umysłu w twórczy sposób. Przekształć swoje marzenia w rzeczywistość, wykorzystując siłę umysłu."

Niech raz na zawsze będzie wiadome, że Bóg nie zrzeknie się Swojego panowania na rzecz pozytywnej czy negatywnej siły naszych umysłów. Mamy poszukiwać jedynie zamysłu Chrystusowego, a Jego zamysł nie jest materialistyczny, nie skupia się na sukcesie ani bogactwie. Zamysł Chrystusowy koncentruje się jedynie na chwale Boga i posłuszeństwie względem Jego Słowa.

Żadne inne nauczanie nie lekceważy tak bardzo Krzyża i zepsucia ludzkiego umysłu. Pomija ona zło naszej zrujnowanej natury adamowej oraz odciąga wzrok chrześcijanina od Chrystusowej ewangelii wiecznego odkupienia, przenosząc go na ziemski zysk. Święci Boży, uciekajcie przed tym wiatrem z północy! On doprowadzi was do pustki i rozpaczy.

Innym wiatrem z północy jest pornografia oraz oglądanie zmysłowych programów w telewizji. Słyszę teraz tak wiele wyznań od szczerych chrześcijan i posługujących, którzy uzależnili się od pornografii, filmów i kaset video tylko dla dorosłych oraz pełnych brudu programów telewizyjnych.

Lata temu, w swojej książce "THE VISION" [Wizja] ostrzegałem, że nasze amerykańskie domy staną się za sprawą telewizji siedliskiem pornografii. Lud Boży będzie mógł nękać swoje dusze pełną brudu telewizją tylko dla dorosłych. Wkrótce talerze anten satelitarnych, których cena nie przekracza 500 dolarów przyniosą do domów wszelkie satelitarne programy typu "Playboy".

Prorokuję teraz, że nie jest odległy czas, kiedy to chrześcijanie, którzy są prawdziwie oddani Panu Jezusowi Chrystusowi nie będą mogli posiadać telewizora w swoich domach. Wkrótce jedynie odstępni chrześcijanie będą w stanie trzymać telewizor w swoich domach, a ci, którzy siedzą i oglądają taki brud staną się jak Lot w Sodomie - niepokojeni, niemoralni i niewrażliwi na wszystko, co jest duchowe i święte.

Anioł Pański woła: "Uciekajcie od ducha północy - wyjdźcie naprzód i wdychajcie jedynie świeże powietrze świętości i oddzielenia."

"Nuże Syjonie! który mieszkasz u córki Babilońskiej, wyswobódź się " (Zachariasza 2,7 BG).

Syjon to kościół, a Babilon to świat. Bóg nie będzie już dłużej pozwalał córce Syjońskiej chodzić ręka w rękę z córką Babilońską.

Izraelowi powiedziano, aby wziął w posiadanie ziemię od Jordanu do Eufratu. Bóg zamknął Morze Czerwone, aby nie mogli oni wrócić do Egiptu. Ale ich problem nie polegał na tym, że poszli z powrotem. On polegał na tym, że poszli za daleko!

Kiedy Pan mi to objawił zobaczyłem, że dzisiaj problemem w kościele nie jest odstępstwo - zawracanie do śmiałych i szokujących grzechów z przeszłości. Problemem jest posuwanie się za daleko w domniemaniach odnośnie Boga. Widzisz, Babilon leżał tuż za Eufratem, blisko granicy Ziemi Świętej! Izraelici przeprawiali się przez tą rzekę do Babilonu, pobłażali sobie z nierządnicami, a potem powracali do domu Bożego, aby zalewać ołtarz swoimi łzami. Bóg powiedział do nich:

 • "Kiedy dałem wam żywności do syta, popełnialiście cudzołóstwo i tłumnie gromadziliście się w domach wszetecznic. Każdy rżał do żony swojego bliźniego. Dlatego właśnie wasi synowie opuścili mnie" (zobacz Jeremiasza 5,7-8).

 

 • "Kiedy byliście smagani, nie bolało was. Nie przyjmujecie poleceń. Uczyniliście swoje oblicza twardsze niż skała. Nie chcecie się nawrócić" (zobacz Jeremiasza 5,3).

Nie potrzeba wielkiej umiejętności rozróżniania, by wiedzieć, że Ameryka staje się jednym wielkim Domem Nierządu. Ale czy wiesz, że dom Boży jest teraz zanieczyszczony cudzołóstwem, homoseksualizmem i wszeteczeństwem? Dobrze znani mężowie Boży opuszczają teraz swoje żony i rodziny, wiążą się z inną kobietą i nigdy ani trochę nie tęsknią. Dopuszczając się tego uchodzą przy tym za bohaterów - miłowanych i oklaskiwaych.

Dzięki Bogu za wzrastającą liczbę chrześcijan i posługujących, którzy odrzucili nawoływanie ciała, brzmiące jak głos syreny, i wzrastają w świętości i czystości. Bóg właśnie teraz demaskuje tych, którzy trwają w sekretnych romansach. Prorokuję, że wkrótce wszyscy pastorzy i ewangeliści, którzy są homoseksualistami i którzy twierdzą, że są napełnieni Duchem zostaną zdemaskowani i usunięci ze służby. Niektórzy z nich żyją od tak dawna w kłamstwie, że są teraz duchowo martwi. Być może gromadzą oni tłumy i powodują wiele szumu, wyglądając na wielce duchowych, ale wkrótce Duch Boży wyciągnie na światło wszystkie ich sekrety. Prorok Malachiasz mówi o oczyszczającym ogniu, jaki przychodzi, by oczyszczać synów Lewiego, czyli posługujących.

Dlaczego dzieci się buntują? Dlaczego opuszczają Pana? Zachariasz powiedział, że jest to rezultatem cudzołóstwa i oszukiwania.

Pastorze, ewangelisto, bracie siostro - strzeż się! Twój grzech wkrótce cię zdemaskuje! Córce Syjońskiej nie będzie się już dłużej pozwalać na to, by czuła się przyjemnie w towarzystwie córki Babilońskiej. Posuwasz się za daleko! Porzuć to! Odejdź od tego! Jeśli nie, to Mur Ognisty nie będzie dla ciebie. Zamiast świętego znamienia od Boga, na swoim czole zobaczysz znamię bestii.

 

 • Bóg zamierza zwalczyć ogień przy pomocy ognia! Kiedy strażacy gaszą pożar lasu, to wyprzedzają ogień i wypalają całe połacie, tworząc w ten sposób zapory ognia. Ogień wygasa, ponieważ nie pozostało już nic do pochłonięcia.

Nasz Bóg jest ogniem trawiącym. W przypadku tych, którzy chcą wejść w strefę ogrodzoną Murem Ognistym, wszelki grzech i własne ego zostaną pochłonięte przez Jego święty ogień. Kiedy światowe grzechy pożądliwości, cudzołóstwa, zmysłowości zstąpią z zagłuszającym rykiem, nie znajdą w tobie nic do pochłonięcia. Będziesz mógł powiedzieć za Chrystusem: "Nadchodzi zły, ale nie ma on nic do mnie" (zobacz Jana 14,30).

Modlitwa wszystkich ludzi oddanych Bogu powinna brzmieć tak: "O Boże, straw mnie. Niech Twoje święte ognie szaleją we mnie, wypalając wszelkie światowe pożądliwości, wszelką pychę, wszelkie światowe pragnienia, które nie są podobne Chrystusowi. Przygotuj mnie na kłopoty i próby, które wkrótce staną się tak intensywne i potężne. Oczyść mnie w Swoim błogosławionym ogniu".

 • W strefie ogrodzonej Murem Ognistym przebywa chwała Pana! "I Ja? będę chwałą pośród niego!" (Zachariasza 2,9). Szatan będzie szalał ze wściekłości. Wraz z demonami z piekła będzie w zamieszaniu, a ich plany zostaną pokrzyżowane, ponieważ nie będą wiedzieli, co jest w strefie ogrodzonej Murem Ognistym. Oni nie będą mogli go dotknąć, zobaczyć, ani powstrzymać. Ci, którzy są otoczeni Murem Ognistym są nie tylko bezpieczni, ale przebywają tez w chwale.

Wszystko, czym jest zainteresowany Bóg mieści się w strefie ogrodzonej tym murem. Na zewnątrz Muru Ognistego będzie zamieszanie i narastający chaos. A im gorsze będą warunki, tym wyższy i bardziej intensywny stawać się będzie ten Mur Ognisty. Chrystus stanie się dla tych, którzy są Mu oddani otaczającym murem - Murem Ognistym, który nigdy nie wygaśnie.

Niech homoseksualiści i sadyści obnoszą się ze swoim bezwstydnym życiem! Niech punkowcy wstrząsają społeczeństwem i drwią sobie z niego przez swoje głupie i złe maniery! Niech diabeł zstąpi na ziemię z wielkim gniewem, wiedząc iż czasu ma niewiele! Niech nikczemni wściekają się!

Niech komuniści i humaniści głoszą i praktykują swoje ateistyczne doktryny! Niech narody przygotowują się do wojny! Niech społeczeństwo tak sobie pobłaża, jak upadły Rzym! Niech rozszalałe tłumy zostaną pochłonięte troskami, bogactwami oraz zaszczytami tego świata skazanego i tak na zagładę!

Żadna z tych rzeczy nie ma teraz znaczenia dla tych, którzy są w strefie ogrodzonej Murem Ognistym! Jedyna rzecz, która się liczy dla tych, którzy są w tej strefie to chwała Boża. Ci, którzy widzą i dotykają tej chwały wyjdą do świata, nadal pozostając w strefie ogrodzonej Murem Ognistym i przyniosą prawdziwe życie tym wszystkim, których się dotkną.

Dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się ich, mówiąc: "? pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg" (Zachariasza 8,23).

Jakimże nieodpartymi świadkami będą ci, którzy mieszkają w strefie ogrodzonej Murem Ognistym Pana! Przyjdą do nich postawni mężowie i padną przed nimi szukając pomocy i pocieszenia, błagając ich, ponieważ "? tylko u ciebie jest Bóg?" (Izajasza 45,14).

"? do niego przyjdą? wszyscy?" (Izajasza 45,24) - do tego, który odnalazł w Chrystusie sprawiedliwość i siłę. Człowiek znajdujący się w strefie ogrodzonej Murem Ognistym będzie poszukiwany przez tych, którzy są w potrzebie. Nie będzie musiał wyszukiwać tych, którzy są w stanie rozpaczy - to oni będą szukać jego.

 • Przed tymi, którzy wyznają Bożą obietnicę, że będzie On Murem Ognistym stoi świetlana i pełna chwały przyszłość! Bóg na zawsze rozwiał przede mną wszelką obawę i troskę dotyczącą przyszłości moich dzieci. Jeśli Pan będzie zwlekał ze Swoim powrotem, to nasze dzieci i wnuczki będą miały wokół siebie mur wyższy, szerszy i bardziej gorący, niż jakiekolwiek inne pokolenie.

Pomiędzy młode pokolenie wchodzi nowy pionierski duch do działania dla Pana. Właśnie teraz młode pary małżeńskie tłumnie przybywają do centrum miast, aby wzbudzić tam kościoły. Jeden z moich synów jest pastorem kościoła mieszczącego się w centrum Detroit. Prawie w każdym większym mieście powstają dziesiątki kościołów domowych. Śmiałe, nieustraszone, oddane i owładnięte Chrystusem młode pary małżeńskie oddają wszystko, co mają dla ewangelii. Zachwycam się tym, co się dzieje. Kiedyś kościoły pouciekały na przedmieścia, a teraz Bóg wzbudza dzisiejszych ewangelistów ulicznych, którzy zmuszają diabła do ucieczki z naszych zdemoralizowanych miast. Oni wiedzą, co to znaczy być otoczonym Bożym Murem Ognistym.

"Tak mówi Pan zastępów: Jeźli drogami mojemi chodzić będziesz, a jeźli ustaw moich przestrzegać będziesz, tedy też ty będziesz sądził dom mój, i będziesz strzegł sieni moich; I DAM CI TO ZAPEWNE, ABYŚ CHODZIŁ MIĘDZY TYMI, KTÓRZY TU STOJĄ [którzy stoją z boku - angielskojęzyczny przekład KJV]" (Zachariasza 3,7 BG).

Ten Mur Ognisty nie pozostaje tylko w jednym miejscu. Bóg obiecuje tym, którzy Mu są posłuszni miejsce do przechadzania się pomiędzy tymi, którzy stoją z boku. Mur Ognisty jest niewidzialną siłą wokół tych, którzy chodzą w świętej bojaźni Bożej i którzy żyją w posłuszeństwie oraz całkowitym poleganiu na Panu.

Zwróć dzisiaj swój wzrok na Pana i wyznawaj Jego obietnicę, że będzie On dla ciebie otaczającym cię Murem Ognistym. Oczekuj, że zostanie ci objawiona Jego chwała. Módl się za swoje dzieci! Wierz w tę obietnicę i wyznawaj, że ona ich dotyczy. Dokładnie do uczynienia tego poprowadził mnie Duch Święty. Przez wiarę zobaczę swoje powodzenie w strefie ogrodzonej tym Murem Ognistym.

---
Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Download PDF