NOWE PRZYKAZANIE | World Challenge

NOWE PRZYKAZANIE

Carter ConlonSeptember 5, 2015

„ Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (Jana 13:33-35).

W tym fragmencie Pisma Jezus zwracał się do Swoich uczniów na krótko przed pójściem na krzyż. To była niesamowita scena! Ten, który był ucieleśnieniem Bożej najwyższej miłości dla wszystkich ludzi, nakazywał Swoim uczniom, żeby poszli za Nim w głębię tej miłości do innych – szczególnie do tych, którzy należeli do domowników wiary. Oczywiście, nie było to przykazanie tylko dla tych obecnych z Nim w tym czasie. Pan kieruje to przykazanie dzisiaj do ciebie i do mnie.

Zwróć uwagę, że ten rodzaj miłości, o jakim Jezus mówi nie oznacza tylko uczucia czy bliskości wzajemnej. Nie, Pan wzywa Swój kościół, żeby był wyrażeniem miłości tak głębokiej, tak bardzo wykraczającej poza naszą naturalną ludzką zdolność, że będzie ona niezaprzeczalnym świadectwem realności Boga. „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy....wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor. 13:4-8).

Po otrzymaniu tego nowego przykazania Apostoł Piotr zrozumiał, że ma taką zdolność, aby czynić to, do czego ich powołał Jezus. Zapytał Jezusa, „Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział, „ Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz” (Jana 13:36).

Innymi słowy, Jezus mówił, „Piotrze, ty teraz nie masz tej siły, aby pójść tam, gdzie Ja idę. Nie możesz kochać tak jak Ja.” My również musimy rozpoznać tę słabość w sobie. Nie potrafię kochać ludzi tak jak mi to przykazał Jezus, i ty też nie potrafisz. Tylko Bóg ma taką życzliwą miłość, jakiej potrzebujemy. Tylko wtedy, kiedy Duch Święty zstępuje na nas – kiedy zwycięstwo Chrystusa staje się naszym zwycięstwem i Boże serce staje się naszym sercem – wtedy możemy wypełnić to nowe przykazanie.

 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.

 

Download PDF