OTRZYMUJEMY WSZYSTKIE KORZYŚCI | World Challenge

OTRZYMUJEMY WSZYSTKIE KORZYŚCI

Gary WilkersonJuly 20, 2015

Kiedy czytamy ewangelie, widzimy, że wszystko, co Jezus czynił na ziemi, czynił po to, by wypełnić warunki przymierza, które zawarł ze Swoim Ojcem. Szukał zagubionych owiec; otwierał oczy ślepym, wskrzeszał zmarłych, otwierał drzwi więzień, wypowiadał słowa życia wiecznego, czynił cuda, wypędzał demony i uzdrawiał wszelkie dolegliwości. W każdym wierszu ewangelii Jezus wypełniał to, po co Go Ojciec posłał.

Przez to wszystko Jezus stosował obietnice przymierza Jego Ojca do Niego: „Mój Bóg będzie moją siłą” (Iż 49:5). „Ufność w nim pokładać będę” (Hbr 2:13). Wierne słowa Ojca trzymały Jezusa w czasie agonii śmierci: „Ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem . Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.” (Iz 50:5-6).

Kiedy Jezus wypowiadał Swoją ostatnią modlitwę, widzimy w niej ponownie działanie przymierza pomiędzy Ojcem i Synem. „a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał” (J 17:5). Przed powrotem do chwały Jezus przypomniał Ojcu o Jego części tego przymierza: „Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie… Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał” (w. 1,4).

Co to wszystko ma wspólnego ze mną i z tobą? Jest to obraz Bożej miłości dla Jego ukochanego stworzenia! On stworzył takie przymierze, bo nie chciał stracić żadnego dziecka. Jezus tu mówi, „Ojcze Ja wypełniłem Moją część przymierza. Doprowadziłem do wykupienia ludzkości i uczyniłem Twoje Ciało jednością. Teraz porozmawiajmy o tym, co będzie z Moim nasieniem, z tymi, którzy wierzą we Mnie.”

Krótko mówiąc, Bóg dał Swojego Syna, Syn dał Swoje życie, a my mamy z tego wszelkie korzyści. „I utrwalę na wieki ród jego, A tron jego jak dni niebios… Nie naruszę przymierza mego I nie zmienię słowa ust moich” (Ps. 89:30,35).

 

 

Download PDF