ROZWIJANIE ABSOLUTNEGO ZAUFANIA | World Challenge

ROZWIJANIE ABSOLUTNEGO ZAUFANIA

David WilkersonOctober 13, 2015

Kiedy jesteśmy w samym środku doświadczenia, musimy odwrócić nasze oczy od naszych kłopotów. Właśnie w takich chwilach potrzebujemy zachęcać siebie i mówić,” Mój Bóg wszystko może – i On o mnie nie zapomniał. Jego oczy są teraz zwrócone na mnie, kiedy przechodzę przez to straszne doświadczenie. Wiem, że bez względu na ta jak źle wygląda sytuacja, On ma wszystko pod Swoją kontrolą. Nikt i żadna siła nie może zmienić planów, jakie On ma dla mnie.”

Może teraz jesteś zniechęcony i myślisz, „Nie widzę możliwości wyjścia z moich kłopotów. Czy kiedykolwiek wydostanę się z tego ognistego doświadczenia? Czy moje cierpienie będzie trwało dotąd, aż Jezus przyjdzie? Panie, czy będę się mógl jeszcze kiedyś radować?”

Oto Boża odpowiedź dla ciebie: „ Słyszałeś o cierpliwości Joba i widziałeś zakończenie jakie zgotował Pan; Pan jest wielce miłosierny i kochający” (Jakuba 5:11). Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał” (Joba 42:10).

Może nie będziesz mógł pomnożyć podwójnie tego, co straciłeś, tak jak Job. Ale posiądziesz coś o wiele bardziej wartościowego. Będziesz miał prawdziwe poznanie w sercu, że Bóg ma kontrolę w twoim życiu. Jego miłość dla ciebie nie będzie już tylko teologicznym pojęciem. Zamiast tego poznasz głęboko Jego wybawienie w osobisty sposób. I już nigdy nie będziesz się bał żadnego przeciwnika czy trudności. Dlaczego? Bo przejdziesz przez swoje doświadczenie więcej niż zwycięzca, posadzony w niebiańskich sferach z Chrystusem Jezusem.

Teraz, tak jak Job na początku swojego doświadczenia, może znasz Boga tylko ze słyszenia o Nim poprzez kazania i studiowanie Biblii. To jest dobre, gdyż Pismo mówi, że właśnie z tego pochodzi nasza wiara: słuchania Słowa Bożego. Ale teraz Bóg chce, żebyś Go również zobaczył. On chce, żebyś rozwinął absolutną ufność, że On ma Boski plan przygotowany dla twojego życia. A Jego wiecznego celu nie może zmienić żaden demon w piekle, ani żaden olbrzym, który pojawi się na twojej drodze.

A samym środku twojego największego doświadczenia będziesz mógł zaświadczyć o Bożej dobroci, tak jak Job. I będziesz cytował z ufnością to wielkie wyznanie wiary: „Choć mnie powalił, ja jednak będę Mu ufał. (Joba 13:15).
 

Download PDF