SKRADZIONE LATA | World Challenge

SKRADZIONE LATA

Nicky CruzOctober 17, 2015

Kiedy mój ojciec opuszczał ten świat, odchodził śpiewając uwielbienie dla Jezusa. Pod koniec swojego życia wyrzekł się czarów, wyrzekł się szatana i przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Moja matka przyprowadziła go do Pana przed jego śmiercią i teraz tych dwoje jest razem w niebie, tańczą razem na złotych ulicach, kąpiąc się w Bożej chwale, rozkoszując się swoim nowym wiecznym domem z Bogiem. Kiedy zamykam oczy, to prawie słyszę jak wykrzykują uwielbienie dla swojego nowego Króla, ich Zbawiciela, ich chwalebnego Odkupiciela!

Jak bardzo bym chciał, żeby mój ojciec mógł się cieszyć takim życiem na ziemi. Dałbym wszystko, żeby widzieć go, jak wielbi Boga na ziemi z taką pasją, z jaką służył szatanowi. Byłby takim skutecznym świadkiem, takim potężnym ewangelistą, takim wielkim i mocnym kaznodzieją Bożego Słowa.

On wszystko robił z pasją. Jego wiara była by tak prawdziwa i mocna i niezmienna. Czynił by tak wielkie cuda. Ufał by Bogu całkowicie, pił z Jego Słowa, naśladował Go wszędzie gdzie by go prowadził! Jego serce by się paliło obsesją o dusze! Dlatego, że był takim człowiekiem.

Zamiast tchórzyć przed diabłem, spędził by swoje życie szkodząc mu, pokonując go, raniąc go. Mógłby był mieć tak wielkie wpływ na świat. Gdyby tylko mój ojciec znalazł Jezusa w młodym wieku.

Nie pozwól szatanowi skraść twojego serca i życia tak, jak skradł mojemu ojcu. Niech cię nie zwodzą jego kłamstwa. Nie zachwycaj się jego czarem i nie pozwól się zwieść jego pustym obietnicom. Połóż swoją wiarę w Jezusie. Oddaj swoje życie temu, który chce cię podnosić, a nie przybijać. Jedynemu, który cię kocha i troszczy się o ciebie. Jedynemu, który przynosi prawdziwą moc i siłę, a nie karłowate sztuczki salonowe.

Nie pozwól szatanowi, żeby cię tak ograbił jak mojego ojca. Nie pozwól mu, żeby cię zaślepił na prawdę o Bożej dobroci. Połóż swoją ufność w niesamowitym Bogu!

„Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć: Ja przyszedłem, aby miały życie” (Jana 10:10).

 

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

 

Download PDF