ŚWIADECTWO DLA WYSTRASZONYCH | World Challenge

ŚWIADECTWO DLA WYSTRASZONYCH

David Wilkerson (1931-2011)February 21, 2018

W przeszłości chrześcijanie myśleli o uwolnieniu głównie w sensie fizycznym, ale wkrótce ludzie stwierdzą, że potrzebują uwolnienia od strachu i lęku. Kiedy przyjdzie ten czas, uwolnienie będzie znaczyło „mieć pewne słowo z nieba.” Kiedy straszne rzeczy będą się działy, ludzie będą chcieli wiedzieć, co Bóg ma zamiar czynić. Będą zwracać się w każdym kierunku, chcąc usłyszeć głos kogoś, kto jest spokojny i stabilny. Będą wołać, „Czy to jest sąd Boży? Kiedy to się skończy?”

Kto będzie miał odpowiedź? Ty – zwyczajny wierzący, który spędza czas sam na sam z Bogiem. Będziesz miał spokojnego ducha, kiedy wszystko wydaje się rozpadać, ponieważ wiesz, że Bóg jest z tobą. Będziesz Go słyszał z nieba i będziesz mógł stać na Jego obietnicach, że cię zachowa.

„I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: Jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie . . . i zwróćcie wasze serca do Pana, i służcie wyłącznie jemu, a wybawi was” (1 Samuela 7:3).

Wiele razy ludzie w Izraelu prosili Samuela, by modlił się o nich, ponieważ nauczyli się ufać jego modlitwom. Samuel miał odpowiedź dla Izraelitów, gdyż słyszał Boga i przekazywał właściwe słowa w godzinie kryzysu.

Dzisiaj Bóg szuka świętej resztki, zwyczajnych świętych, którzy są pełni pokoju i kochają Jezusa, którzy będą znakami i cudami dla świata. Czy to opisuje ciebie? Czy twoje życie jest świadectwem dla wystraszonego, drżącego świata? Zachęcam, byś spędzał czas sam na sam z Bogiem, by On mógł mówić do ciebie. Postaw się Jemu do dyspozycji, oddając się modlitwie, a potem będziesz gotowym żołnierzem na czasy ostateczne.

Download PDF