ŚWIECIĆ JASNO DLA CHRYSTUSA | World Challenge

ŚWIECIĆ JASNO DLA CHRYSTUSA

Gary WilkersonJuly 29, 2019

„ Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.  Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Filipian 2:12-13).

List Pawła do Filipian jest pełny chwały, zachęty i błogosławieństwa. Jest on pod wrażeniem ich posłuszeństwa i chwali ich że tak łatwo może ich prowadzić. Chwali ich również że są stabilni i niezachwiani nawet wtedy, gdy on nie jest tam obecny, żeby ich prowadzić.

Bóg jest tym, który uzdalnia tych świętych do działania i pragnienia – słowo chcenie tutaj znaczy pragnienie, posiadanie pasji do, prawdziwą chęć żeby coś naśladować. Więc Bóg działa w nich, aby mogli prowadzić owocne życie i podobać się Jemu. Paweł mówi dalej:  „Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie,  zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem” (2:15-16).

Ten fragment Pisma zachęcał Filipian, aby zwracali uwagę, kiedy są w środku wyzwań. „Popatrzcie na cały obraz! Nie narzekajcie i nie uskarżajcie się, gdyż to zahamuje wasz wzrost.” Nawet niektórzy w kościele nie żyją tak jak powinni. Śpiewają pieśni i wypowiadają właściwe słowa, ale ich serca nie są naprawdę przemienione. Ociec chce, żebyśmy świecili jak gwiazdy w tym świecie wokół nas.

Naśladuj przykładu zboru w Filippii i prowadź życie tak, aby świeciło chwałą Bożą dla ludzi wokół ciebie. Proś Ducha Świętego, żeby cię przyciągał bliżej, abyś był pochłonięty Jezusem i był mocnym świadectwem wśród idącego na kompromis, bezbożnego pokolenia.

Download PDF