ŻNIWO JEST GOTOWE | World Challenge

ŻNIWO JEST GOTOWE

David WilkersonJanuary 12, 2016

Jezus pokazuje nam obraz, jak będą wyglądały czasy ostateczne. Obraz dni ostatnich zaczyna się przy Jego wniebowstąpieniu, a zakończy się tylko wtedy, kiedy On przyjdzie ponownie – a teraz już jesteśmy bardzo blisko tego momentu!

Uczniowie Jezusa chcieli poznać stan rzeczy przy końcu dni, a On odpowiedział, mówiąc o głodzie, trzęsieniach ziemi, prześladowaniach i podziale narodów. Powstaną fałszywi prorocy i fałszywi Chrystusowie, by zwieść wielu. Wierzący będą nienawidzeni za samo wspomnienie imienia Chrystusa, a miłość wielu oziębnie i wielu odpadnie z powodu wielkiego naporu  grzechu i bezprawia.

„Na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Łk 21:25-26). Krótko mówiąc, Jezus opisuje najbardziej zestresowaną ,zrozpaczoną generację wszech czasów.

A więc, czy Jego proroctwa wypełniają się teraz w naszych czasach? Pomyślcie o tym. Ta generacja jest na pewno pełna trosk i obaw. Wielu boi się, widząc niesamowite katastrofy, huragany, trzęsienia ziemi, tsunami, osuwiska ziemi, tornada. Całe narody drżą ze strachu z powodu terroryzmu, a choroby serca są na pierwszym miejscu wśród dzisiejszych zabójców.

Fałszywe religie, fałszywi prorocy, fałszywi Chrystusowie zwodzę wielu. Miliony przechodzą na Islam, a coraz więcej państw jest infiltrowanych przez Islamistów. Musiałbyś być totalnym ignorantem, gdybyś nie widział, że wszystko, czym można potrząsnąć, jest obecnie potrząsane.

Wśród tego zamieszania i niepewności ja słyszę słowa Jezusa: „Pola są dojrzałe, a żniwo wielkie” (patrz J 4:35). Jestem przekonany, że On mówi do kościoła, „Ludzie są gotowi, by słuchać. To jest czas, by wierzyć w żniwa. Teraz jest dla ciebie czas, byś zaczął żąć.”

Chrystus jest Panem żniwa i jeżeli On ogłasza, że żniwo jest gotowe, to nie ma znaczenia, jak grzeszne jest to pokolenie. Nie ma znaczenia, jak potężny wydaje się szatan. Nasz Pan mówi do nas, „Przestańcie skupiać się na trudnościach wkoło siebie. Zamiast tego podnieście oczy. Już czas, by zobaczyć, że żniwo jest gotowe.”

Download PDF