ŻNIWO JEST GOTOWE TERAZ | World Challenge

ŻNIWO JEST GOTOWE TERAZ

Gary WilkersonDecember 9, 2019

Apostoł Paweł mówi nam, że jesteśmy powołani przez Boga do biegu. Piotr również nawiązuje do tego biegu, kiedy mówi nam, byśmy przepasali swoje biodra (patrz 1 Piotra 1:13). Mówi, że mamy się przygotować do zawodów, poprzez wzmocnienie naszego wierzenia i zaufania Panu.

 Wszyscy mamy niebiańskie powołanie zaplanowane przez Boga. Może Duch Święty dał ci wizję tego, jakie jest twoje powołanie. Ale prawdopodobnie jest wielka odległość pomiędzy twoim wysokim powołaniem, a spełnieniem tego. Czasami ta odległość może powodować u ciebie zniechęcenie i dlatego Paweł zachęca nas - by nam przypominać pewne prawdy o Bogu.

Bóg chce okazać się mocnym dla tych, których serca należą całkowicie do niego. Może teraz wydaje ci się, że masz braki. Ale Bóg mówi, że możesz więcej, niż ludzie, którzy wydają się mieć wszystko: „Może myślisz, że nie masz tego, czego potrzebujesz, ale nie musisz mieć świeckiego zaopatrzenia. Jeżeli mi zaufasz, że osiągnę mój cel w twoim życiu, zobaczysz, że to się stanie szybciej, niż sobie wyobrażasz. Dokonam tego potężnie, z większym autorytetem - i Ja będę uwielbiony przez twoje życie.”

Bóg chce zaopatrzyć cię w to, czego sam nie możesz zdobyć. Jezus mówi nam, że Ojciec pragnie pomnożyć nasze żniwa. W Ew. Jana 4:35 Jezus wraz z uczniami szedł koło łanu zbóż. Wskazał na pola i powiedział do swoich naśladowców, „Pola są gotowe do żniwa, więc nie mówcie, ‘Żniwo będzie gotowe za cztery miesiące.’ Podnieście swoje oczy, ponieważ żniwo jest gotowe nawet teraz.”

Lekcja Jezusa na temat żniwa mówi do wszystkich, którzy chcą go naśladować: „Teraz jest czas”!  On mówi „W moim królestwie nie ma czekania, więc nie ma wymówki. Teraz jest czas, by Mnie naśladować i biec w zawodach bez ociągania się!”

Download PDF