ŻYWY DOWÓD NA TO, ŻE JEZUS WYSTARCZY | World Challenge

ŻYWY DOWÓD NA TO, ŻE JEZUS WYSTARCZY

David WilkersonJanuary 15, 2016

Gdzie uczniowie rozpoczęli swoją służbę? Jezus wysłał ich do zmęczonych, biednych, którzy byli przygniecieni grzechem, zniewolonych nałogami rujnującymi życie. „Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój” (Łk 14,23).

Myślę o służbie Teen Challenge - centrum rehabilitacyjnym dla narkomanów i alkoholików, które ma już 1100 ośrodków po całym świecie. Myślę też o wielu żniwiarzach, którzy pojechali do innych krajów i widzieli cuda zbawienia, kiedy usługiwali najbardziej potrzebującym, najbiedniejszym i najbardziej zniewolonym przez diabła. Oni zaczynają żąć dokładnie tam, gdzie Jezus zaczął Swoje żniwa: wśród zgubionych owiec, zniewolonych, złamanych na sercu, więźniów, trędowatych, ślepych, biednych, tych, którzy się smucą, strapionych i zaniepokojonych.

Zwróćcie uwagę na słowa Pawła: „Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym,… aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym” (1 Kor 1:26-29).

Drogi święty, Jezus wiedział co nas spotka w dniach ostatecznych: to generacja pogrążona w grzechu bardziej, niż jakakolwiek inna; stres i samotność, jakiej człowiek nigdy przedtem nie doświadczył; niepokoje finansowe, szalejące rozwody, wojowniczy homoseksualizm, niemoralność, która powodowałaby zawstydzenie nawet u najgorszych grzeszników trzydzieści lat temu.

Dlatego Chrystus szuka pracowników, którzy poddają się pod ogień kowala. On chce ludzi, którzy staną przed światem i będą głosić: „Bóg jest ze mną! Szatan nie może mnie zatrzymać. Popatrzcie na moje życie. Przeszedłem przez ogień za ogniem i byłem uderzany wiele razy.. Jednak przeszedłem przez to wszystko zwycięsko przez Chrystusa, który mieszka we mnie. To, co głosiłem, działa we mnie. Jestem żywym dowodem, że Jezus wystarczy!”

Download PDF