​PRZYGOTOWANI NA NADCHODZĄCE DNI | World Challenge

​PRZYGOTOWANI NA NADCHODZĄCE DNI

David Wilkerson (1931-2011)March 22, 2019

„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej [nagle]” (2 Piotra 3:10). Bóg używa wiernych sług - czasami tych, którzy stają za kazalnicami i są znani w całym kraju, a innym razem pokornych, nieznanych, ukrytych strażników -- by przekazywali jego słowa ostrzeżenia. Tylko ci, którzy nie są zakochani w tym świecie i oczekują przyjścia Pana, przyjmą to poselstwo jako prawdę do swoich serc.

Bóg ostrzega swoich wiernych, aby wtedy, kiedy uderzy nagłe zniszczenie, oni nie byli pochłonięci strachem. Kiedy pojawią się okropne wydarzenia, ludzie Boży muszą wiedzieć, że to, co się dzieje, nie jest aktem odosobnionym. Oni mają mieć pokój Chrystusowy w swoich sercach, wiedząc, że nasz Bóg jest dalej panem wszechświata. Oni nie będą panikować, kiedy serca innych upadają ze strachu z powodu groźnych wydarzeń przychodzących na ziemię.

Piotr mówi, „Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną” (3:10).

Do kogo apostoł Piotr kieruje te słowa? Odpowiedź znajdujemy w 2 Piotra 3:1, „Kochani, piszę do was.” Kieruje to do wiernej resztki wierzących. Gdziekolwiek słyszymy słowa takie, jak Piotra, naszą pierwszą reakcją jest wycofanie się. „Dzisiaj jest tyle złych wiadomości. Dlaczego mamy tego znowu słuchać? Po prostu, niech się dzieje co chce” Jednak Piotr miał powód: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności” (3:11).

W świetle nagłych zniszczeń, umiłowany lud Boży powinien sprawdzać swoje zachowanie. Ci, którzy szukają spełnienia Bożych proroctw, powinni upodabniać się do Chrystusa, w postępowaniu, w rozmowach i w myśleniu. Bądźcie pewni, nadchodzi ogień. Z tego powodu „Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju” (3:14).

Download PDF