BÓG CHCE CZYNIĆ TO CO NIEMOŻLIWE | World Challenge

BÓG CHCE CZYNIĆ TO CO NIEMOŻLIWE

David Wilkerson (1931-2011)March 14, 2018

Dlaczego Bóg czekał dotąd, aż Abraham i Sara byli starzy, żeby im dać syna? Dlaczego czekał, aż sytuacja stała się po ludzku niemożliwa i tylko absolutna wiara w Niego mogła spowodować wypełnienie obietnicy? Ponieważ to nasienie miało się zrodzić kompletnie w wierze.

Abraham i Sara oboje znali zdumiewającą obietnicę Boga, że da im syna, ale ich wiara jeszcze nie była dojrzała. Sara straciła cierpliwość i wymyśliła plan, a Abraham się na to zgodził. Urodził się Ismael i chociaż to była prawda, że był on z nasienia Abrahama, to nie był synem obietnicy. W pokrętnej ludzkiej naturze Sara wtedy rozgniewała się na swojego męża z zazdrością i obwiniała go. Oni oboje próbowali doprowadzić do wypełnienia Bożej obietnicy swoimi własnymi wysiłkami (zobacz 1 Mojż. 16:1-15).

Może się zastanawiasz dlaczego twoja obietnica jeszcze się nie wypełniła. Próbujesz sobie wyobrazić jak Bóg zaspokoi twoją potrzebę i koncentrujesz się na przeszkodach, zamiast na możliwościach.

Abraham i Sara otrzymali swoje dziecko cud ale dopiero wtedy, kiedy byli całkowicie przekonani, że Bóg wypełni Swoją obietnicę na Swój sposób i w Swoim czasie. Wiemy, że byli mocni w wierze, ale dopiero po tym, kiedy się wahali – a Ismael był znakiem tego potknięcia w wierze. Jednak później powiedziano o Abrahamie: „i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu,  mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić” (Rzymian 4:20-21).

Umiłowani, każde zwątpienie jakie przeżywasz pochodzi z niewiary; nie próbuj rozszyfrować rzeczy, czy omawiać spraw ze sobą. Mieć wiarę znaczy, że ustaliłeś wszystkie argumenty i jesteś zupełnie przekonany, że Bóg dotrzyma Swojego Słowa. On chce czynić to co niemożliwe, bo czym bardziej niemożliwa jest sytuacja, tym więcej chwały On otrzyma!

Download PDF