BÓG JEST PRZYWIĄZANY DO SWOJEGO SŁOWA | World Challenge

BÓG JEST PRZYWIĄZANY DO SWOJEGO SŁOWA

David Wilkerson (1931-2011)March 21, 2019

Odwaga w modlitwie pochodzi ze świadomości czegoś, co nazywamy „wiążącym precedensem.” Jeżeli potrafisz zrozumieć tą prawdę, to na zawsze zmieni sposób twojej modlitwy. Precedens, to „poprzedni przypadek, który służy jako wzór do następnych przypadków. „Wiążący precedens” jest prawną decyzją, podjętą w przeszłości, która staje się autorytatywną zasadą dla podobnych przypadków w przyszłości. Dla sędziów to oznacza trzymanie się decyzji, która już była podjęta.

Dobrzy prawnicy regularnie polegają na „wiążącym precedensie” w swoich sprawach, ponieważ wiedzą, że precedens ostoi się w sądzie. Przeszukują księgi prawnicze, by znaleźć pomocne sprawy z przeszłości, które potwierdzą ich argumenty w sądzie, szukają też rady doświadczonych doradców prawnych, którzy wskazują na precedensowe decyzje w podobnych sprawach.

W całej Biblii znajdujemy świętych mężów i kobiety, którzy szukali tego rodzaju „wiążących precedensów. Doskonałym przykładem jest król Jehoszafat. Kiedy Jehoszafat panował w Judzie, stawiał czoła armii najeźdźców. Naród beznadziejnie drżał ze strachu przed tą potężną siłą, więc Jehoszafat „postanowił szukać Pana i ogłosił post w całej Judzie (2 Kronik 20:3). Ludzie modlili się, pościli, wstawiali się do Boga i pokutowali -- a król przedstawił Bogu „precedensowe zmiłowanie” z przeszłości:

„I rzekł: Panie, Boże ojców naszych! Czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać” (20:6).Jehoszafat przywiązywał Boga do tego, że w przeszłości okazywał miłosierdzie: „Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki?” (20:7).

Jehoszafat przypominał Bogu, „Panie, ty dałeś twojemu ludowi odwieczne słowo i ja teraz ci to przypominam. Obietnice, które dałeś Abrahamowi i naszym ojcom, są ciągle wiążące, byś je wypełnił dla nas." Oczywiście Bóg odpowiedział Jehoszafatowi i wróg Judy został pokonany. Bóg był przywiązany do swojego Słowa.

Bądź odważny w modlitwie dzisiaj i patrz, jak On spełni swoje obietnice w twoim życiu.

Download PDF