BÓG UŻYWA TYCH ZE SKAZAMI | World Challenge

BÓG UŻYWA TYCH ZE SKAZAMI

Jim CymbalaMay 11, 2019

Dziwne, że Bóg kocha i wybrał tych najbardziej niedopasowanych, niewykształconych i niedoskonałych ludzi, by dokonać zdumiewających rzeczy. Abraham kłamał, kiedy był pod presją. Mojżesz zabił człowieka zanim stał się wybawcą Izraela. Rodzina Króla Dawida pogardzała nim, jako pastuszkiem, a apostoł Piotr był rybakiem, który nie miał żadnego formalnego wykształcenia religijnego.

„Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym” (1 Kor 1:26-29).

Zauważ, że te słowa były napisane do zboru wierzących w Jezusa, a nie do duchownych. Gdybyś czuł się nieodpowiednim lub niewykształconym, kiedy Duch powołuje, pamiętaj, że w taki sposób Bóg zazwyczaj działa, by to on otrzymał za to całą chwałę.

Popatrzmy przez chwilę na Pawła. Był Żydem, wykształconym jako faryzeusz i ekspert w nauczaniu Starego Testamentu. Nikt nie był lepiej przygotowany, by zanieść dobrą nowinę Żydom, ale Bóg nie tam umieścił Pawła. Zamiast tego użył go, by głosił ewangelię poganom!

Kiedy Duch Święty działa, jego cel jest objawiany i wykonywany tak, by żaden komitet, test osobowości lub program komputerowy tego nie mógł zrozumieć. Chrystus nie umarł na krzyżu po to, byśmy jako chrześcijanie mogli spędzać nasz czas na ziemi, siedząc i czekając na jego powrót. Jesus powiedział, „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mateusza 9:37). Jezus powiedział, że brakuje pracowników, ale właściwa praca będzie wykonana przez Ducha Bożego poprzez ciebie i mnie i będziemy czynić rzeczy przekraczające nasze najśmielsze wyobrażenie. To zaczyna się wtedy, kiedy zgłosisz się, by służyć.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów

Download PDF