BÓG WEZWAŁ CIĘ PO IMIENIU | World Challenge

BÓG WEZWAŁ CIĘ PO IMIENIU

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2018

„[Pan] wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował”(Psalm 18:19).

Wspaniałe i zachęcające słowa. Ojciec nas miłuje! Dawid właśnie został przeprowadzony przez straszny czas doświadczeń. Saul wyznaczył nagrodę za jego głowę i Dawid  uciekał przed śmiercią. Jednak Bóg przyszedł mu na ratunek i Dawid mógł powiedzieć, „Powód, dla którego Bóg uwolnił mnie od wszystkich moim wrogów jest taki, że jestem dla Niego cenny. Mój Bóg cieszy się mną!”

Takie myśli powtarzają się w Piśmie Świętym: „Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, Którzy ufają łasce jego” (Psalm 147:11). I znowu, „Bo Pan upodobał sobie lud swój” (149:4).

Mógłbym próbować przekonać cię, że Bóg ma w tobie upodobanie, mówiąc ci, „Jesteś cenny dla Pana!” Możesz pomyśleć, „To piękna myśl. Jakie to słodkie.” Ale ta prawda jest czymś więcej, niż piękną myślą. To klucz do twojego uwolnienia z każdej walki, która rozgrywa się w twojej duszy, tajemnica wejścia do  odpocznienia, które Bóg ci obiecał. Póki tego nie uchwycisz i to nie stanie się fundamentalną prawdą w twoim sercu, nie będziesz w stanie przetrwać tego, co cię czeka w tym złym czasie.

„ Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Izajasz 43:1-2).

Może właśnie teraz przechodzisz przez głębokie wody i boisz się, że to cię zniszczy. Zrozum z Jego słowa, że Bóg nie zawsze ucisza wzburzone morze, czy zapobiega powstawaniu powodzi. Nie zawsze też gasi ogień. Ale obiecuje, że przez to wszystko pójdzie z tobą.

Download PDF