BÓG ZACHOWA CIĘ OD NIEPRZYJACIÓŁ | World Challenge

BÓG ZACHOWA CIĘ OD NIEPRZYJACIÓŁ

David Wilkerson (1931-2011)May 16, 2018

„Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego. Bliski jesteś, Panie, a wszystkie twe przykazania są prawdą” (Psalm 119:150-151).

W tym urywku jest wspaniała prawda, która może zmienić twoje życie, przynieść ci pokój i odpoczynek przewyższający wszystko, co dotychczas przeżyłeś. Kiedy zrozumiesz prawdę, że Bóg jest stale blisko ciebie - że kocha cię -wszelki strach i niepokój musi zniknąć!

W tym tekście Dawid widzi, że zło jest coraz bliżej niego i chce go zniszczyć. Mówi, „Gwałtowni, zepsucie i zdradzieccy grzesznicy chcą mnie całkowicie zniszczyć i zdobywają nade mną przewagę. Są wszędzie wokoło mnie i ich siła rośnie.”

Wszyscy mamy takiego nieprzyjaciela - wroga naszych dusz, diabła. On zawsze ma tylko jeden cel; zniszczyć Boże dzieło i zwieść, i zniechęcić Jego lud.

Szatan nie będzie zadowolony, póki nie zobaczy całkowitej ruiny i upadku każdej dobrej służby, kościoła i prawdziwie kochających Jezusa. Demoniczne duchy szatana nie są tylko intruzami, które chodzą wokoło i uprzykrzają życie.  Nie, cel szatana jest o wiele poważniejszy. On jest zdecydowany, by totalnie zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa. Jego celem jest, by nas wyciąć i pozostawić tylko pamiątkę.

Diabeł był bezczelny nawet w stosunku do Jezusa. Odważnie podjął grzeszne kroki, kusząc Syna Bożego. Szatan będzie próbował wszystkiego, co w jego mocy, by zniszczyć wszystko, co jest sprawiedliwe i święte. I on nigdy nie ustaje! Zawsze przychodzi pomysł ż piekła.

To, co może przeżywasz, dotyczy wielu. Jak dobrze jest wiedzieć, że Bóg jest bardziej przygotowany, by dotrzymać danych ci obietnic, niż diabeł, by cię zrujnować. Naprawdę, czym bliżej podchodzi nieprzyjaciel, tym bliżej pozostaje Pan!

Download PDF