BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZEKRACZAJACE NASZE POJĘCIE | World Challenge

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZEKRACZAJACE NASZE POJĘCIE

David Wilkerson (1931-2011)December 27, 2019

Jednym z najczęściej słyszanych zdań w kościele jest, „Bóg odpowiada na modlitwy!” To jednak tylko połowa prawdy. Cała prawda, to, „Bóg odpowiada na modlitwy ponad miarę!”

Weź na przykład dzieci Izraela. Ozeasz prorokował do Izraela, „Jesteście odstępcami, ale dalej jesteście Bożym ludem. Wróćcie do Pana i módlcie się.”

„Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę” (Ozeasz 14:2). Ich modlitwa była prosta: wszystko, o co Izrael prosił, to, ulituj się nad nami. Bóg odpowiedział, „Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło” (Ozeasz 14:4-6).

Rosa niebiańska, to obecność Pana. Do tego momentu była susza; wszystko umierało, gdyż została im zabrana Boża łaska. Teraz, z powodu prawdziwej pokuty i serdecznej modlitwy Bóg powiedział, że życie powróci do Izraela z każdej strony. Izrael nie tylko otrzyma przebaczenie, ale będzie odnowiony. Będą wzrastać, będą zakorzenieni, rozrosną się i zakwitną. Oni prosili tylko o miłosierdzie, przebaczenie i przyjęcie. Ale Bóg otworzył okna niebios i wylał na nich błogosławieństwo, o którym nawet nie śmieli marzyć. Bóg odpowiedział na ich modlitwy ponad miarę!

Kochani, Bóg uczynił to samo dla was. Kiedy pokutowałeś, to prosiłeś Boga tylko o czyste serce, przebaczenie i pokój. A popatrz jak on odpowiedział. Dał ci głodne serce i pragnienie więcej Jezusa. Dał ci oczy, byś widział, uszy byś słyszał i miłość do niego i jego ludu.

Jezus stał się twoją rosą niebiańską i on nawadnia twoją duszę codziennie swoim Słowem. Rośniesz - nie umierasz - i jesteś bardzo żywy w nim. Alleluja!

Download PDF