BEZ DUCHA ŚWIĘTEGO NIE MA NADZIEI | World Challenge

BEZ DUCHA ŚWIĘTEGO NIE MA NADZIEI

Jim CymbalaApril 9, 2016

Świat jest pełen książek o Bogu Ojcu, który stworzył wszechświat, a jeszcze więcej napisano o Jezusie, Synu Bożym, niż o kimkolwiek, kto chodził po tej ziemi. Czy nie jest to ciekawe, że o wiele mniej książek napisano o Bogu Duchu  Świętym?

Ucząc na temat modlitwy, Jezus oświadczył; „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą! (Łk 11:13). Można by pomyśleć, że ta obietnica spowoduje potężne pragnienie, by wiedzieć więcej o tym obiecanym Pocieszycielu – kim On jest i co czyni. Nawet jeszcze lepiej by było, gdybyśmy doświadczali Go na ży i realnie tak, jak to było u pierwszych chrześcijan.

Duch Święty jest jedynym przedstawicielem Boga na ziemi. On jest jedynym przeżyciem Boga Wszechmogącego, jakie możemy mieć, jedynym sposobem, w jaki możemy działanie Jezusa Chrystusa stosować w naszym życiu, i jedynym sposobem zrozumienia Słowa Bożego. Bez Ducha Świętego jesteśmy jak uczniowie przed Pięćdziesiątnicą – szczerzy, ale zmagający się z zamętem i porażkami.

Ponad sto lat temu Samuel Chadwick, wielki kaznodzieja metodystyczny w Anglii powiedział: „Religia chrześcijańska jest beznadziejna bez Ducha Świętego.”

Pierwszy kościół dostarcza nam doskonałej ilustracji o tej beznadziejności. Składał się on z prostych mężczyzn i kobiet. Liderzy byli kiedyś rybakami i celnikami, którzy pouciekali ze strachu, kiedy Jezus został aresztowany. Nie byli odważni i wierni. Właściwie brakowało im wiary i odwagi. Wyglądali na najmniej godnych postawienia ich na czele jakiejkolwiek organizacji chrześcijańskiej.

Jednak po wydarzeniach z Dz. Ap 2, kiedy Duch Święty został wylany, ci sami nic nie znaczący, zostali nagle przemienieni. Z odwagą i wiarą przemienili swoje otoczenie, a w końcu cały świat. To nie było po ukończeniu nauki w seminarium, bo nie mieli żadnego wykształcenia. Posiedli jednak moc Ducha Świętego. Jezus powiedział im, by na Nim polegali we wszystkim. Pierwsi wierzący wiedzieli aż nazbyt dobrze, że chrześcijaństwo nie miało nadziei bez Ducha Świętego.

 

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF