BIEGNIJ DO OBECNOŚCI BOŻEJ | World Challenge

BIEGNIJ DO OBECNOŚCI BOŻEJ

Tim DilenaAugust 17, 2019

Kiedy Jozue przejął od Mojżesza przywództwo dzieci Izraela, prowadził ich do wielkich zwycięstw – na przykład Jerycho i Aj. Kiedy Bóg dokonywał wielu zadziwiających cudów dla Izraelitów, przywództwo Jozuego było bez zarzutów, z wyjątkiem jednego bardzo złego rozeznania. Podstępni Gibeonici oszukali go i manipulowali nim tak, żeby podjął decyzję bez radzenia się Boga w tej sprawie (zobacz Jozuego 9:3-13). „Wtedy Izraelici przyjęli część z ich zaopatrzenia; ale nie pytali Pana o radę. Tak więc Jozue zawarł z nimi pokój i zawarł przymierze” (Jozuego 9:14,15).

Jozue został zmuszony do uszanowania przymierza jakie zawarł z nimi i konsekwencje tego były bardzo przykre. Izraelici wyruszyli do walki przeciwko Amorejczykom, ale wojownicy Jozuego potrzebowali dłuższego dnia, żeby mogli pobić wrogów. Jozue modlił się do Boga i otrzymał cud, który nie ma równego do dnia dzisiejszego – zatrzymało się słońce! Takiego dnia nie było nigdy dotąd ani też od tego czasu, kiedy Pan zatrzymał słońce z powodu modlitwy jednego człowieka.” (Jozuego 10:14).

Wielu z nas podejmowało pospieszne decyzje bez radzenia się mądrości Pana. Dlatego Bóg napomina nas: „Ufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na swoim rozumie; na wszystkich swoich drogach uznawaj Jego, a On będzie kierował twoimi drogami” (Przyp.Sal. 3:5). Słowo mówi też, „ I gorliwość niedobra przy braku rozwagi, błądzi, kto biegnie za prędko" (Przyp. Sal 19:2). Jeżeli jesteś naciskany, by szybko podjąć decyzję, to biegnij najpierw przed oblicze Boże.

A więc w rozdziale 9 Jozue zawiera przymierze bez modlitwy, a w rozdziale 10 woła do Boga i Bóg odpowiada w niezwykły sposób. Dlaczego? Ponieważ Jozue zaprosił swojego Ojca po swojej złej decyzji i Bóg okazał mu miłosierdzie i interweniował.

Bóg uczyni to samo dla ciebie. On weźmie twoje złe wybory i przemieni je w coś cudownego, jeżeli zwrócisz się do niego i będziesz szukał jego oblicza.

Pastor Tim był pastorem zboru w centrum miasta Detroit przez trzydzieści lat, przed usługiwaniem w Brooklyn Tabernacle w Nowym Jorku przez pięć lat. Razem z żoną są obecnie pastorami w Lafayette, Louisiana.

Download PDF