BOŻA PRZYCHYLNOŚĆ W KAŻDYM CZASIE | World Challenge

BOŻA PRZYCHYLNOŚĆ W KAŻDYM CZASIE

Gary WilkersonJune 11, 2018

Czy przeżywasz w swoim życiu zmagania, z których nie udało ci się otrząsnąć? Zastanawiasz się, „Czy naprawdę mogę znaleźć radość w chrześcijańskim życiu? Czy już zawsze będę tak walczył?

Ja chętnie udzielam ludziom porad. Jestem absolutnie błogosławiony, kiedy widzę kogoś uwalnianego przez Chrystusową Dobrą Nowinę i mogącego wreszcie cieszyć się życiem. Nic nie daje takiego zadowolenia, jak widok duchowo niepełnosprawnej osoby, która wreszcie została uzdrowiona i cieszy się życiem z nową nadzieją, radością i wiarą.

Jednak to nie przychodzi łatwo. Konflikty, które wszyscy codziennie przeżywamy, są poważne, ponieważ wyzwania w tym upadłym świecie nigdy się nie kończą. Szatan stale działa, by utrudnić Boże działanie w naszym życiu. W każdym czasie, nawet najbardziej oddany chrześcijanin może znaleźć się na skraju niewiary.

Znałem wspaniałe małżeństwo, których wiara była doświadczana z powodu wiadomości o ich młodym synu. Kiedy był w drugiej klasie, powiedziano im, że ma on poważne trudności z uczeniem się. Radzono im, by zabrali go ze szkoły i zaczęli go przygotowywać do zawodu, w którym będzie mógł zarobić na życie. Akceptując tą sytuację z jednej strony, byli pobudzeni, by ogłosić z wiarą, „Nie zgadzamy się, że taki jest Boży plan dla naszego dziecka.” Zostawili chłopca w tej szkole i mówili mu ciągle, „Wierzymy w ciebie” i poświęcali długie godziny na pracę z nim. Poprzez wytrwałość, pilność i wiarę, to dziecko stało się dobrym studentem, skończyło studia i teraz jest pastorem rozwijającego się kościoła.

Bóg właściwie używa naszych trudnych okresów, by przygotować nas na otrzymanie błogosławieństwa jego przychylności. To jest potężna prawda i pomimo ciężkich okoliczności, On jest z nami we wszystkim, bez względu na to, jak ciemna jest nasza sytuacja.

Możesz być pewien Bożej przychylności: „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują” (1 Kor 2:9).

Download PDF