BOŻY PLAN DZIAŁA | World Challenge

BOŻY PLAN DZIAŁA

David Wilkerson (1931-2011)May 11, 2018

Umiłowani, ważne jest, żebyście sobie uświadamiali, że inni obserwują wasze życie i swoim zachowaniem wywieracie wpływ. Dlatego pytam jak się zachowujecie? Czy wasze dzieci są ugruntowane w Chrystusie, kiedy obserwują wasze życie? Czy grzesznicy są przyciągani do Jezusa widząc wasze chodzenie z Nim? Kiedy napotykacie wyzwania w swoim codziennym życiu, czy chętnie poddajecie się Duchowi Świętemu? Albo czy narzekacie i w końcu stajecie się zimnymi w stosunku do waszego Niebiańskiego Ojca?

Wszystkie wasze doświadczenia mają na celu rzucenie was w ramiona Jezusa, wytworzenie w was słodkiego aromatu zaufania i wiary w waszego Pana. Mamy tendencję zapominania wszystkich dobrych rzeczy, jakie Bóg dla nas uczynił, więc dobrze jest przypominać sobie poprzednie zwycięstwa i Bożą interwencję. Albo możemy myśleć, że to ostatnie wyzwanie jest po prostu zbyt surowe i mówimy, „Ach, Boże, tym razem to jest za dużo, żebym to mógł znieść.” A Bóg odpowiada, „Po prostu spójrz wstecz i pamiętaj o mnie.” Tak zrobił Dawid, zanim wyszedł i pokonał olbrzyma Filistyńczyka.

Ponadto Dawid powiedział: „Pan, który mnie wyrwał z paszczy lwa i paszczy niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego Filistyńczyka.” (1 Samuela 17:37).

Innym razem Dawid powiedział: „Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mię umiłował.  Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej” (Psalm 18:2-21).

Jeżeli kiedykolwiek czujesz, jakby Bóg ciebie karał, to bądź pewny, że to dlatego, iż ciebie kocha i Jego plan dla ciebie działa. „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa” (Filipian 1:6).

Download PDF