CENNIEJSZY NIŻ ZŁOTO | World Challenge

CENNIEJSZY NIŻ ZŁOTO

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2018

Jeden z najważniejszych wersetów w Biblii znajduje się w 1 Piotra 1:7: „Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.”

Piotr również mówi nam, czego możemy się spodziewać w takich doświadczeniach wiary: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami” (w. 6). Piotr mówi, „Jeżeli jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa, to będziesz mocno doświadczany.”

Wyjaśnia wyraźnie, że takie doświadczenia wiary nie są dla nominalnych chrześcijan; te płomienne doświadczenia są przeznaczone dla oddanych wierzących. Chrześcijanie mają „żywą nadzieję” poprzez swoją wiarę (1:3). Po prostu Bóg mówi do nas, „Twoja wiara jest dla mnie cenna, cenniejsza niż wszystkie bogactwa świata, które pewnego dnia przepadną! W tych ostatecznych dniach - kiedy nieprzyjaciel wyśle wszelkie rodzaje zła przeciw tobie - Ja chcę, byś potrafił stać mocno, z niezachwianą wiarą.”

Kochani, doświadczenie naszej wiary jest ważne, bo wtedy Boża ochrona i moc uwalniająca jest wyzwalana według naszej wiary w Niego. Czym mocniejsza nasza wiara, tym więcej tej mocy będzie uwalniane w naszym życiu.

Paweł świadczy o przeżywaniu ciężkich przeciwności i doświadczeń: „Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły” (Dz.Ap 20:19). Wyznawał, „Wiem, że we wszystkim, przez co przechodzę, Pan próbuje coś we mnie kształtować. On chce wytworzyć wytrwałą wiarę!”

Jakub pisze, „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość” (Jk 1:2-3). Jakub mówi, „Kiedy przychodzą na was trudne doświadczenia, radujcie się!” Pan działa, prowadząc was do miejsca odpocznienia i wiary w Niego.

Download PDF