CHRYSTUS JEST NADAL KRÓLEM | World Challenge

CHRYSTUS JEST NADAL KRÓLEM

David Wilkerson (1931-2011)June 20, 2018

Bóg Ojciec umieścił na tronie Chrystusa jako króla nad wszystkimi narodami i jako Pana Kościoła. Apostoł Paweł pisze, że kiedy Chrystus przyjdzie ponownie, „On objawi w swoim czasie kto jest tym błogosławionym i jedynym Panującym, Królem królów i Panem panów” (1 Tym. 6:15).

Paweł powiada, że nie ma znaczenia to jak rzeczy wyglądają na zewnątrz, bo prawda jest taka, że Bóg poddał wszystko pod stopy Jezusa i On jest królem nad wszystkim. Może wszystko wydaje się być poza kontrolą i może to wyglądać jakby diabeł przejął władzę, ale to nie jest prawda. Jednak wszędzie wokół nas widzimy jak społeczeństwo i władze detronizują Chrystusa – nie chcą uznać Jego autorytetu i królowania. Usunęliśmy Boga z naszych szkół i sądów i lekceważymy Go w ustanawianiu praw. A teraz zbieramy straszne żniwo.

Niestety, moje zatroskanie sięga poza to, że Ameryka odrzuciła autorytet Jezusa. Widzę, że problem w kościele jest o wiele bardziej tragiczny. Jest zrozumiałe, że bezbożni ludzie chcą zdetronizować Chrystusa; wyszydzali i wyśmiewali Jego Imię od Jego urodzenia. Ale jak bardzo to musi smucić Boga, kiedy widzi, że Chrystus jest detronizowany przez tych, którzy nazywają się od Jego Imienia.

Powoli, ale na pewno wielu chrześcijan, kościołów i służb odrzuca radę Pana. Już nie polegają całkowicie na Jego panowaniu. Zamiast tego zwracają się do mądrości tego świata, do ludzkich praktyk. Obserwowałem z niepokojem jak Kościół stopniowo stawia na tronie mądrość tego świata. Jezus już nie jest źródłem mocy Bożego ludu.

Pozwól, że zadam ci osobiste pytanie: Czy odsunąłeś Chrystusa jako króla twojego serca? Namawiam cię, żebyś umieścił Chrystusa na tronie swojego serca dzisiaj – i żyj!

„Oczy moje podnoszę do góry - skąd pochodzi moja pomoc? Moja pomoc przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię” (Psalm 121:1-2).

Download PDF