CHWAŁY CHRSTUSA NIE MOŻNA UKRYĆ | World Challenge

CHWAŁY CHRSTUSA NIE MOŻNA UKRYĆ

David Wilkerson (1931-2011)December 24, 2019

„Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do Syna Bożego” (Daniel 3:25)

Wszyscy znamy tę historię. Nebukednasar, król Babilonii wezwał wszystkich liderów ze swojego ogromnego imperium w jednym celu, żeby pokłonili się przed ogromnym, złotym posągiem ku czci jego bogów. Gdyby ktoś z jego państwie odmówił pokłonu, oznaczało to pewną śmierć! W tamtych czasach znaną praktyką było karanie wszelkich przestępców poprzez wrzucenie ich do rozpalonego pieca. Kiedy trzech młodych mężczyzn stanęło po stronie sprawiedliwości i nie zgodziło się z dekretem króla, Nebukadnesar wpadł we wściekłość. Rozkazał swoim żołnierzom rozpalić piec siedmiokrotnie mocniej niż zwykle i przygotować i upiec buntowników. (czytaj opis w Daniela 3:1-19).

Ci trzej Hebrajczycy, Szadrach, Meszach i Abednego zostali związani i wrzuceni do pieca tak rozpalonego, że żołnierze, którzy ich wrzucali do ognia, padali martwi. Kiedy król patrzył na tych trzech, zdziwił się tym, co zobaczył. „Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia?  Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do Syna Bożego” (Daniel 3:25).

Jak pogański król mógł rozpoznać Syna Bożego? To dlatego, że chwały Chrystusa nie można ukryć! Kiedykolwiek w Piśmie Świętym pojawiają się aniołowie, są ubrani na biało i błyszczą niebiańską jasnością. Ale ten nie był serafem, to był sam Jezus - i on był jaśniejszy, niż siedmiokrotnie bardziej gorący ogień.

Kochani, to świadectwo obecności Chrystusa wyszło z ust poganina. To sytuacja życia albo śmierci. To największy kryzys w życiu -- ale Chrystus wszedł do samego pieca z tymi mężami i wyratował ich.

Co sprowadza Chrystusa w twój kryzys? Trzeba mieć pełną ufność, że on jest w stanie uratować i wybawić, bez względu na to, co przeżywasz. Ufność, że obojętne co się stanie, jesteś w jego rękach. Czy przeżywasz kryzys - duchowy, finansowy, umysłowy, psychiczny? W małżeństwie, w pracy, w biznesie? Kiedy tylko cud może wyprowadzić cię z twojej beznadziejnej sytuacji, Jezus przyjdzie i pójdzie przez to z tobą. Syn Żywego Boga może rozwiązać twój problem i wybawić cię z twojego pieca utrapienia.

Download PDF