CO ŁAMIE SERCE BOGA | World Challenge

CO ŁAMIE SERCE BOGA

David Wilkerson (1931-2011)August 21, 2019

Jezus zapłakał nad grobem Łazarza, chociaż wiedział, że niedługo wskrzesi go do życia. Po to przyszedł do Betanii. „I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu” (Jan 11:35-38).

Chociaż Jezus wczuwał się w smutek drogich przyjaciół Marii i Marty z powodu śmierci ich brata, jego głębszy smutek był spowodowany niewiarą ludzi, którzy pytali, dlaczego nie zapobiegł śmierci Łazarza. „Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” (11:40).

Tak, jak w czasach Jezusa, serce Boga jest złamane, kiedy chrześcijanie kwestionują jego miłość do nich. Jak Bóg miłości mógłby nie płakać, kiedy jego dzieci wątpią w jego naturę?

Chrześcijanie smucą Pana w sprawach o wiele gorszych, niż kiedy był na ziemi. My stoimy na wyższej górze i widzimy więcej, niż oni kiedykolwiek widzieli. Mamy całą Biblię z pełnym i szczegółowym opisem Bożej wierności. Mamy spisane przez wieki świadectwa chrześcijan, generacja po generacji bogobojnych ojców, którzy przekazywali niewzruszone dowody Bożej miłości. Mamy również niezliczone, osobiste przeżycia, które świadczą o Bożej czułej miłości do nas.

Bóg objawia swoje serce swojemu ludowi w jego Słowie:

  • „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4:15).
  • „Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” (Hbr 13:5).
  • „Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony” (Jan 3:17).

Kochani, serce Boga jest pełne miłosierdzia i przebaczenia, a jego Słowo jest pełne obietnic błogosławieństwa. On ogłasza swoją miłość do ciebie ciągle na nowo i czeka, aż do niego zawołasz. Otwórz swoje serce dla niego dzisiaj i doświadcz wszystkiego, co ma dla ciebie.

Download PDF