CO JEST PRIORYTETEM W TWOIM ŻYCIU? | World Challenge

CO JEST PRIORYTETEM W TWOIM ŻYCIU?

David Wilkerson (1931-2011)January 8, 2020

Wielu dobrych ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, są przekonani, że idą do nieba, ale bardzo się mylą. Chociaż nawet nie nurzają się w wielkich grzechach i wykonują wiele dobrych uczynków, ich gorliwość dla dobrych rzeczy odepchnęła na bok rzeczy Boże.

Jeżeli nadmiernie zajmiesz się budowaniem swojego biznesu, rozwojem kariery, zaopatrzeniem dla rodziny, to może cię odciągnąć od głębszych spraw w twoim duchowym życiu. Jezus powiedział, „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mat 6:33). To nie jest sugestia, to polecenie. Jezus mówił, „ Jeżeli będziesz najpierw szukać Pana, to on zatroszczy się o sprawy, z którymi się zmagasz. Ale musisz postawić go na pierwszym miejscu!”

Apostoł Paweł powiedział, „o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu” (Kolos 3:2-3). I znowu to nie jest sugestia, to nakaz. To znaczy, Skieruj swoją uwagę, swoje zainteresowanie na rzeczy z góry. Zwróć uwagę i bądź skoncentrowany na rzeczach Bożych - niewzruszonych, nieutracalnych.”

Bóg nie wymaga, byśmy sprzedawali swoje posiadłości, zrezygnowali z pracy i stali się jak mnisi, oddając się całkowicie medytacji i modlitwie. Ale on wymaga, byśmy postanowili spędzać czas w Słowie i w modlitwie. Mówi również, że mamy spotykać się z innymi wierzącymi: „Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten Dzień przybliża” (Hbr 10:24-25).

Co jest priorytetem w twoim życiu? Co ma znaczenie w twoim życiu: twoje osobiste zajęcia/przyjemności, czy Pan? To jest osobisty wybór! Musimy zwrócić uwagę na ostrzeżenia z Pisma, byśmy nie stali się tak zajęci i zaniedbali to, co najważniejsze -- czas w jego obecności, szukanie jego oblicza i wzrastanie w nim.

Download PDF