CZAS ŻNIWA | World Challenge

CZAS ŻNIWA

David WilkersonJanuary 14, 2016

Kiedy Mojżesz powiedział do faraona, „Wypuść mój lud,” to dlatego, że Bóg ogłosił czas żniwa. Dla Izraela nadszedł moment wyzwolenia z niewoli!

Jednak faraon odpowiedział, „Któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę” (2 Mojż 5:2). Faraon reprezentuje szatański demoniczny system, włącznie z fałszywymi religiami i opresją, które trzymają ludzi w więzach.

Zanim Izrael mógł być wyzwolony, musiały być poruszone moce ciemności. Dlatego Bóg uderzył Egipt dziewięcioma plagami. Jednak te kataklizmy tylko zatwardziały serce faraona.

Wreszcie przyszło nieszczęście tak dewastujące, że każdy w Egipcie – od panujących do zwykłych obywateli – wiedział, że to nie są siły natury, które tylko wymknęły się spod kontroli. To mówił Bóg. Pan posłał anioła śmierci i w ciągu jednej nocy najstarszy syn w każdej rodzinie egipskiej umarł, włącznie z synem faraona. Następnego dnia Izrael wychodził z Egiptu. To było żniwo, które nadeszło przed sądem.

Wieki później, kiedy Jezus ogłosił dojrzałe żniwo w Jerozolimie, wiedział, że nadchodzi sąd. Za kilka lat Tytus i jego armia napadła na miasto i zginęło milion dwieście tysięcy ludzi. Wielu zostało ukrzyżowanych, a samo miasto zostało spalone.

Dlatego Jezus ostrzegał to pokolenie, „Wy mówicie, że jeszcze cztery miesiące do żniwa, a Ja wam mówię, że żniwo już nadeszło. Musicie wykonywać wolę Bożą, ponieważ największe nieszczęście jest już u drzwi. Daję wam polecenie, byście dokończyli Moje dzieło. Czas żniwa jest już dzisiaj.”

Jak Jezus opisał te nieszczęścia, które miały przyjść? „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie” (Mt 24:21). Ale zanim nadejdą te niedole, będzie czas żniwa.

Download PDF