CZY WIERZYSZ, ŻE BÓG CIĘ PRZEPROWADZI? | World Challenge

CZY WIERZYSZ, ŻE BÓG CIĘ PRZEPROWADZI?

David Wilkerson (1931-2011)August 6, 2019

Najważniejsze pytanie do ludu Bożego w obecnych czasach jest takie: „Czy wierzysz, że Bóg cię przeprowadzi? Czy wierzysz, że on może uczynić wszystko, co jest potrzebne, by odpowiedzieć na twoją modlitwę i zaspokoić twoją potrzebę?” Takie same pytanie nasz Pan zadał dwom ślepym, którzy prosili go o miłosierdzie i uzdrowienie. „Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: Tak jest, Panie!. . . I otworzyły się ich oczy” (Mat 9:28, 30).

Pan pyta ciebie, mnie i kościół, „Czy wierzycie, że jestem w stanie poprowadzić was i wykonać moją doskonałą wolę w waszym życiu?
Czy wierzycie, że Ja nadal działam w waszej sprawie? Czy może macie ukryte myśli, że o was zapomniałem i opuściłem was?” Bóg nie jest głównie zainteresowany tym, byśmy czynili jakieś wielkie rzeczy dla niego; raczej bardzo pragnie, byśmy po prostu mu ufali.

Niektórzy niecierpliwi chrześcijanie chcą „porzucić wszystko i zaangażować się w służbę na pełny etat.” Niektórzy nawet sprzedają swoje domy i biznesy, pakują rodziny i wyjeżdżają na jakąś służbę w ubóstwie, bez prawdziwego kierownictwa od Ducha Świętego. Czasem jest w tym Bóg, ale w większości przypadków nie jest.

Kochani, Bóg nie chce niczego z twojego majątku; nie chce twojego domu, twojego pola, twojego samochodu lub innej, ziemskiej posiadłości. Nie! On chce twojego zaufania i pragnie, byś był ugruntowany w twoim zaufaniu do niego. On pragnie twojego posłuszeństwa, a Słowo Boże mówi wyraźnie, że on nie będzie zadowolony z niczego, oprócz twojej wiary.

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11:6). Stój spokojnie i zaufaj Panu, utwierdzony w twoim zaufaniu do niego. Czyniąc to, będziesz cieszył się pokojem umysłu i wolnością od strachu. To wielka radość, mieć pewność, że podobasz się Jemu w twoim zaufaniu.

Download PDF