DELIKATNA MIŁOŚĆ OJCA | World Challenge

DELIKATNA MIŁOŚĆ OJCA

David Wilkerson (1931-2011)November 29, 2019

Niektórym ludziom trudno jest myśleć o Bogu, jako kochającym Ojcu. Potrafią patrzeć na Boga tylko oczami minionych doświadczeń z bezbożnym ojcem lub ojczymem. To takie smutne, ale słuchaj, jak Bóg opisuje siebie dla Mojżesza: „Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (2 Mojż. 34:6-7).

Kiedy przeżywamy wiele doświadczeń, mamy tendencję do zapominania co Bóg powiedział o swojej naturze. Gdybyśmy tylko zaufali mu w takich chwilach, mielibyśmy pewność w naszych duszach. Biblia od deski do deski mówi do nas, jako głos Boży, objawiając nam, jak delikatny i kochający On jest.

  • On chętnie przebacza „Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Psalm 86:5).
  • On jest cierpliwy do nas, pełen łagodności i miłosierdzia „Wielkie jest miłosierdzie twoje, Panie, Ożywiaj mnie według sądów twoich!” (Psalm 119:156).
  • On nie szybko się gniewa. „Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski” (Psalm 145:8). „Nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! (Joel 2:`13).

Kiedy masz uwielbiać Pana w modlitwie, uważaj jakie wyobrażenie Boga wnosisz przed jego oblicze! Musisz być w pełni przekonany, że on cię kocha i że jest taki, jak mówi, że jest! Oczywiście Bóg ma ogólną miłość do rodzaju ludzkiego, którą może przyjąć każdy, kto przyjdzie do niego w pokucie. Ale jest też w Bożym sercu inny rodzaj miłości, szczególna miłość do jego dzieci!

„Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!” (Psalm 100:2). Bóg chce, byś zaufał jego miłości do ciebie, byś był świadectwem szczęścia i zadowolenia.

Download PDF