Die Regte Ding op die Regte Tyd | World Challenge

Die Regte Ding op die Regte Tyd

Tim DilenaFebruary 22, 2020

Mojżesz spotykał Boga często w dramatyczny sposób; Słowo mówi nam, że „Ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu” (2 Mojż. 3:2). Wtedy Bóg powołał Mojżesza, by wyprowadził naród izraelski w niewoli egipskiej i musiał dostosować swoje życie, by pojść za prowadzeniem Pana. „Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego: Pozwól mi, proszę, wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie.. . A Jetro rzekł do Mojżesza: Idź w pokoju!” (2 Mojż. 4:18-10). Kiedy Mojżesz postanowił być posłusznym Bogu, poddał się też prowadzeniu Jetro, co jest ważną zasadą.

Kiedy robimy to, co właściwe we właściwym czasie, Bóg mówi, „Ja przygotowałem ci drogę i dam ci wskazówki, co będzie następne.” To jest bardzo ważne, kiedy patrzymy na życie i służbę Mojżesza. On poszedł z powrotem do Egiptu i jak wiemy, napotkał mocną opozycję, zanim wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu. Faraon coraz bardziej ich uciskał i sytuacja wyglądała na beznadziejną (czytaj opis w 2 Mojż. 5).

Chociaż Bóg dokonał wiele wielkich cudów dla Izraelitów, wyglądało na to, że w tym punkcie to im nie pomogło. Mojżesz wykonał wszystko właściwie, a Izraelici pracowali najciężej, a Bóg wydawał się milczeć. Kiedy patrzymy na tę historię, wiemy, że Bóg był cały czas z Mojżeszem i Izraelitami - aż wreszcie zostali uwolnieni z Egiptu w cudowny sposób.

Może słyszałeś głos Boży, poddałeś się przywódcy i powiedziałeś cokolwiek Bóg chciał byś powiedział i poszedłeś tam, gdzie Bóg chciał, ale wydaje się, że wszystko idzie źle i Bóg jest przeciwko tobie -- ale czy tak? Nie! Właściwie on cię uczy - wprowadza cię do miejsca obietnicy. Kiedy Jezus czuł się najdalej od Boga, wołał, „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mat. 27:46). W tym momencie był on jednak w centrum Bożej woli, wykonując dzieło odkupienia ludzkości!

Bądź odważny, jeżeli przechodzisz trudny okres: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzym. 8:28).

Pastor Tim był pastorem zboru w Detroit przez trzydzieści lat, a następnie służył w Brooklyn Tabernacle w Nowym Jorku przez pięć lat. Teraz razem ze swoją żoną Cindy jest pastorem w Lafayette, w Luizjanie.

Download PDF