DOŚWIADCZENIE: OTOCZONY PRZEZ WROGÓW | World Challenge

DOŚWIADCZENIE: OTOCZONY PRZEZ WROGÓW

David Wilkerson (1931-2011)February 5, 2020

Piotr pisze: „Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia” (2 Pt 2:9). W innym miejscu apostoł Paweł pisze: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1 Kor 10:13).

Widać wyraźnie, że Bóg nie chce zostawiać nas w naszych doświadczeniach! On nie otrzymuje chwały z doświadczania swoich dzieci -- ale z rezultatów naszych doświadczeń! Jest tylko jeden sposób wyjścia z doświadczeń, to znaczy przejść próbę. Pomyśl o tym. Kiedy byłeś w szkole, jak wreszcie „wyszedłeś”? Zdałeś egzaminy końcowe -- ale jeżeli nie zdałeś, powtarzałeś klasę. Tak było w przypadku starożytnego Izraela, kiedy Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Bóg doświadczał swój lud, próbował ich, sprawdzał. Doprowadził ich na sam skraj zniszczenia, otoczonych górami z dwóch stron, morze z przodu i zbliżająca się armia nieprzyjaciela z tyłu (czytaj tą historię w 2 Mojż. 14).

Stwierdzenie Jakuba „kiedy różne próby przechodzicie” (Jakub 1:2) odnosi się do doświadczeń Izraela. To zdanie oznacza, „być poniżonym w przepaści i otoczonym przez wrogów.” To właśnie spotkało Izrael - Bóg wpędził ich w sytuację po ludzku niemożliwą. Chciał, by jego lud uświadomił sobie swoją bezsilność i by powiedział, „Pamiętamy, jak Bóg uwolnił nas od plag i od anioła śmierci. Bóg uwolnił nas wtedy i uczyni to znowu! Radujmy się w jego wierności.”

Możesz się zastanawiać, jak Bóg mógł oczekiwać od Izraela, że będą tak reagować; przecież to tylko ludzie. Jednak Bóg chce czegoś od nas wszystkich w czasie przytłaczających kłopotów. On chce, byśmy mu przynieśli ofiarę dziękczynienia.

Jakub odkrył tą tajemnicę, kiedy zachęcał, „Poczytujcie to sobie za radość” (Jakub 1:2). Mówił, „Nie rezygnuj! Utwórz ołtarz w swoim sercu i złóż dziękczynienie w czasie swoich doświadczeń.” Jak reagujesz w kryzysie, decyduje o twoim chodzeniu z Bogiem później. A więc przynieś do niego ofiarę dziękczynienia!

Download PDF