DO WSZYSTKICH, KTÓRZY SĄ Z DALA | World Challenge

DO WSZYSTKICH, KTÓRZY SĄ Z DALA

Carter ConlonMarch 16, 2019

„A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz. Ap. 2:38-39).

To był dzień Pięćdziesiąty – dzień niedługo po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Duch Święty, trzecia osoba Trójjedynego Boga zstąpił i napełnił ludzi. Jestem pewny, że niektórzy słyszeli te słowa i uważali je prawie za zbyt dobre, aby mogły być prawdą. „No, może od czasu do czasu Bóg znalazł szczególne naczynie takie jak Eliasz, czy król Dawid, żeby ich napełnić Duchem Świętym, ale to nie jest dla mnie. To jest po prosu dla ważnych, „wybranych kilku.”

Jednak w Dzień Pięćdziesiąty jak gdyby Pan powiedział, „Może to tak wyglądało przez jakiś czas, ale teraz jest to dla wszystkich, wszędzie!” Obietnica Bożego Ducha Świętego i mocy jest również „dla wszystkich, którzy są z dala,” co nie oznacza tylko fizycznej bliskości, ale również tych, którzy będą znalezieni w późniejszych miejscach i późniejszych czasach. To znaczy, że ta obietnica jest dla ciebie i twoich dzieci!

Pan wyraźnie powiedział przez proroka Joela: „Potem wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia”(Joela 3:1). Czy to kogoś omija? Czy jest ktoś taki, kto nie jest synem, córką, młodym czy starcem? Pan po prostu zrównał boisko, mówiąc właściwie, „Ktokolwiek będzie Mnie wzywał, napełnię go Moim Duchem Świętym!”

„Ale wy otrzymacie moc, kiedy zstąpi na was Duch Święty; i będziecie Mi świadkami: „Dz. Ap.1:8). Jaka niesamowita obietnica! Będziemy demonstracją Jego mocy i świadectwem tego kim jest Bóg.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF