DOWÓD WIELKOŚCI BOGA | World Challenge

DOWÓD WIELKOŚCI BOGA

Jim CymbalaJuly 13, 2019

Kiedy następnym razem napotkasz na olbrzymi problem, zachęcam, byś popatrzył w niebo w bezchmurną noc. Dowód wielkości Boga jest właśnie nad twoją głową. Naukowcy mówią, że gołym okiem można zobaczyć koło 7.000 gwiazd, ale tylko 2.000 z nich można zobaczyć w każdym miejscu i w każdym czasie. Tak więc w najjaśniejszą noc możesz zobaczyć mniej, niż jedną trzecią gwiazd widocznych dla ludzi na świecie.

To jeszcze nie koniec. Niedawne badania wskazują, że jest o wiele więcej gwiazd, niż oko może zobaczyć, prawdopodobnie w naszej galaktyce jest ich 200 miliardów, a Droga Mleczna jest jedną z milionów galaktyk! Chociaż nikt nie wie dokładnie, jak wiele jest gwiazd, przypuszcza się, że ich liczba wynosi  trzy tysiące miliardów - trzy z szesnastoma zerami!

Jak zapewnia nas Bóg, „niebiosa są dziełem jego rąk” (Psalm 102:25). On po prostu „rozkazał i zostały stworzone” (Psalm 148:5). Jedno jego słowo i trzy tysiące miliardów gwiazd zaistniało. Ponadto Pismo Święte mówi nam, że Bóg „Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona” (Psalm 147:4). Bóg obiecał Abrahamowi, że uczyni go ojcem wielu dzieci, chociaż był już stary, a jego żona Sara też stara i nie mogła  mieć dzieci. Pan powiedział do Abrahama, że jego potomstwo będzie tak liczne, że nie można ich będzie zliczyć:  „Rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone” (1 Mojż. 13:16).

Pomyśl o tym! Jaki „wielki” problem masz teraz, który byłby za trudny dla niego? Jaka jest potrzeba, której on nie mógłby zaspokoić? Popatrz w nocy na niebo i niech każda gwiazda zainspiruje cię, byś zrobił to, co Abraham -- on uwierzył Bogu i otrzymał błogosławieństwo, którego nie potrafił sobie nawet wyobrazić.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF