DUCH ŚWIĘTY I BOŻE OBIETNICE | World Challenge

DUCH ŚWIĘTY I BOŻE OBIETNICE

David WilkersonMarch 4, 2016

Rozważ te obietnice jakie Bóg nam dał i zobacz czy twoja reakcja na nie jest „Tak i Amen”.

1.  Pan ciebie utwierdził, zapieczętował, napełnił i namaścił Swoim Duchem Świętym. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych” (2 Kor. 1:21-22).

Nie możesz chodzić w Duchu dotąd, aż uwierzysz, że jesteś napełniony Duchem. I prawda jest taka, że Duch Święty jest z nami zawsze, nawet wtedy, kiedy zrobimy coś złego. Właściwie potrzebujemy Go tak samo, kiedy zrobimy coś złego, jak wtedy, gdy robimy to co dobre.

2.  Jezus obiecał, że Duch Święty będzie „ aby był z wami na wieki . . . On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (Jana 14:16-17, 26). Krotko mówiąc, Duch Święty napełnia nasze umysły prawdą i prowadzi nas poprzez tę prawdę. Czy więc przyznasz boskie „Tak”na tę obietnicę? Czy możesz powiedzieć, „Amen, Panie, niech tak się stanie w moim życiu”?

3.  Jezus obiecał, że Duch Święty będzie tym wewnętrznym głosem, który nas będzie prowadził, aby uwielbić Chrystusa w nas i pokazać nam rzeczy przyszłe, „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. . .  i to, co ma przyjść, wam oznajm” (I916:13). Czy nadal się wahasz  odnośnie tego czy tak wielka obietnica może być prawdą? Czy wydaje się to być zbyt dobre, że Duch chce tobą kierować na każdym kroku twojego życia? Albo czy możesz powiedzieć, „Tak, Panie, niech tak się stanie”?

4.  Bóg obiecał prowadzić ciebie na wszystkich twoich drogach, „Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki” (Przyp. Sal. 3:6). Czy przyjąłeś Jego kierownictwo dla twojego wyjścia i wejścia – dosłownie na każdym etapie twojego tygodnia, dnia, momentu? Czy oddałeś się całkowicie takiemu prowadzeniu? Czy jest to dla ciebie tak i amen?

Download PDF