DUCH BEZPRAWIA | World Challenge

DUCH BEZPRAWIA

David WilkersonJanuary 3, 2017

"Bo tajemnica bezprawia już działa" (2 Tesal. 2:7).

Greckie słowo którego używa Paweł określające bezprawie w tym fragmencie oznacza dosłownie bezprawie. Dlatego, tą tajemnicą jest bezprawie - postępowanie bez prawa czy ograniczeń.

Ale to bezprawie, to nie jest tylko bunt przeciwko władzy człowieka. Nie jest to też buntowanie się przeciwko władzom świeckim, czy popełnianie przestępstw. Te rzeczy rzeczywiście prowokują  Boży gniew, ale tajemnica bezprawia sięga dużo głębiej. Jest to świadome odrzucenie prawdy, jaka jest w Chrystusie - odrzucenie Świętego Słowa Bożego i Jego przykazań.

Duch bezprawia panoszy się obecnie w naszym narodzie. Jest to siła, która stoi za ustawodawstwem, które chce wyeliminować Boga z naszego społeczeństwa; ten sam duch, którego szatan użył, żeby zwieść Ewę, kiedy powiedział jej w wielu słowach, "Bóg was nie ukarze za nieposłuszeństwo. Możecie jeść owoc i nie będziecie musieli za to zapłacić!"

Szatan używa tego samego kłamstwa dzisiaj; dzień po dniu przekonuje masy wierzących, że mogą grzeszyć bez ponoszenia kary. Jest to demoniczny plan podkopania Chrystusowej ewangelii łaski.

Tragiczne jest to, że wielu letnich chrześcijan poddaje się temu duchowi bezprawia. Paweł mówi, że Antychryst powstanie do władzy, ponieważ ludzie ludzie będą zaślepieni i oszukani przez swoje grzechy (zobacz 2 Tesaloniczan 2:9-10).

Szatan oszuka wielu ludzi tak, jak oszukał Ewę, przekonując ich poprzez subtelne, ale potężne kłamstwo: "Bóg nie karze za grzech!"

Paweł mówi, że to zwiedzenie przyjdzie, "ponieważ oni nie przyjęli miłości prawdy, która może ich zbawić" (werset 10). Potem dodaje, "Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu" (werset 11).

Apostoł mówi, "Ci, którzy odrzucają posłuszeństwo i szacunek dla Słowa Bożego wpadną pod wielkie zwiedzenie. Na początku będą przymykać oko na swój grzech, usprawiedliwiać go. Ale niedługo będą aktywnie  szukać poselstwa o taniej łasce. Właściwie to oni wynajdą łaskę która sięga poza to, co Bóg zamierzył. Jego łaska nigdy nie daje przyzwolenia na grzech i zawsze prowadzi do opamiętania!"

Download PDF