GODZIEN WSZELKIEJ CHWAŁY | World Challenge

GODZIEN WSZELKIEJ CHWAŁY

David Wilkerson (1931-2011)
November 28, 2017

W Psalmach Dawid wysławia Bożą wielkość za błogosławieństwo tych, którzy Mu ufają.

„Jak wielka jest dobroć twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie! Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami” (Psalm 31:19-20).

Kiedy Dawid podkreśla, „O, jak wielka jest dobroć Boża!”, mówi „jestem zadziwiony wszelką dobrocią, którą Bóg ma.” On świętuje te niesamowite zasoby miłosierdzia i dobroci, które Bóg przygotował dla nas. Dawid świadczył,  „Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących” (Psalm 27:13).

Boża dobroć i nagrody nie są zgromadzone na „kiedyś” w niebie – one są dla Jego ludu teraz, w obecnych doświadczeniach.

Bóg mówi, że wynagrodzi naszą wiarę. On chce, byśmy Go szukali z powodu tych nagród w naszych kryzysach. Czy szukasz znaku nadziei dla zbuntowanego syna czy córki? Czy potrzebujesz zobaczyć choćby jeden otwór w chmurach swojego finansowego sztormu? Wołaj do Pana w wierze; On przyjdzie do ciebie z pociechą i siłą. On chce cię wynagrodzić odnowioną nadzieją i dać ci siłę w twojej obecnej powodzi. Jego głos wznosi się ponad każdą powódź!

Boże Słowo mówi wyraźnie, że mamy się nie martwić obecnym kryzysem na świecie. Nie mamy się martwić ekonomią. On chce usunąć wszelki stres z powodu naszych najbliższych, naszych rodzin, naszych zranień i doświadczeń. On dał nam powód do wielkiego spokoju i pewności: Wielki jest nasz Bóg i godzien wszelkiej chwały!

Download PDF