INNY NAUCZYCIEL | World Challenge

INNY NAUCZYCIEL

Jim CymbalaSeptember 10, 2016

Dwa tysiące lat temu uczniowie mieli Jezusa jako swojego nauczyciela, ale nawet oni mieli problem ze zrozumieniem tego, czego On nauczał. Mamy niezliczone przykłady tego, kiedy Jezus coś mówił, a uczniowie zupełnie nie rozumieli o co chodziło. Po prostu tego nie pojmowali. Właściwie jeden z nich nawet się z  Nim sprzeczał i mówił: "Nie nie pójdziesz na krzyż. To się nie stanie."

Jezus ich uczył na temat zaufania Bogu, a w następnym rozdziale widzimy, że nie ufają Bogu. Jezus nawet użył samego Siebie jako przykładu w lekcji o uniżeniu. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus pokazał się jako sługa Pana i umył stopy uczniów. Ale podczas tej samej kolacji uczniowie sprzeczali się o to kto z nich jest największy (Łukasza 22:24-27).

Ale Jezus obiecał, że kiedy umrze, przyjdzie inny nauczyciel i pomoże im prawidłowo trawić duchową prawdę.

"Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi" (Jana 16:12-14, moje podkreślenie).

Jezus nie tylko im powiedział, że lepszy nauczyciel jest w drodze do nich, ale również powiedział, że ten nowy nauczyciel przekaże im prawdę, której On nie był w stanie im przekazać wtedy. Innymi słowy, Jezus mówił, "mam więcej do powiedzenia i ten nowy nauczyciel będzie was o tym uczył." Duch "będzie was wprowadzał we wszelką prawdę", co obejmuje zastosowanie tego przesłania do serc uczniów. Wtedy znaczenie życia Jezusa, Jego śmierci, wiary, nadziei, miłości, mocy modlitwy i o wiele więcej stanie się dla nich wyraźne i zrozumiałe.

 

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

 

 

Download PDF