ON JEST NASZĄ SIŁĄ | World Challenge

ON JEST NASZĄ SIŁĄ

Carter ConlonJune 4, 2016

Wy i ja żyjemy w czasie wielkiej niepewności o jutro. Nie wiemy, jaka przyszłość czeka ekonomię amerykańską lub ekonomię innych narodów.. Może dzisiaj masz pracę, ale nie ma gwarancji, że będziesz ją miał w przyszłym roku lub tygodniu. Ale dzięki Bogu, my jako wierzący w Chrystusa otrzymaliśmy niesamowitą obietnicę zaopatrzenia – szczególnie w czasach, kiedy zaopatrzenie może być trudne. Zwróć uwagę na słowa Króla Dawida w Psalmie 37: „Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba.(37:25).

Ja osobiście mogę zaświadczyć o prawdziwości tego wiersza, widząc zaopatrzenie Boże przychodzące do naszego życia, rodzin i domów tych, którzy postanowili chodzić w sprawiedliwości Chrystusa.

Psalm 37 mówi dalej, „Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione. Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże” (37:26-28).

Dawid napisał te słowa w czasie wielkiej bezbożności. Ci, którzy pragnęli naśladować Boga, stawali się niecierpliwi, może nawet to ich gniewało, podobnie jak to widzimy dzisiaj. Jednak Dawid wiedział, że bezbożność zawsze prowadzi do destrukcji i zachęcał lud Boży, by nie tracili serca w takich trudnych czasach. „Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu. Ale przeminął i nie ma go, Szukałem go, ale nie można było go znaleźć” (37:35-36). Inaczej mówiąc, chociaż bezbożni wydają się mieć powodzenie prawie we wszystkim, ich czas wkrótce się skończy.

Dawid kontynuuje, „Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju” 37:37-38).

To nam przypomina, że bez względu na to, co dzieje się na świecie wokół nas, jeżeli my żyjemy dla Boga i Jemu ufamy, On będzie naszą siłą i naszym wybawicielem!

 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF