JEZUS NIGDY NIE ZAWIEDZIE | World Challenge

JEZUS NIGDY NIE ZAWIEDZIE

Gary WilkersonApril 15, 2019

„Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata”  (Jan 17:24, podkreślenie moje). Jezus modlił się o swoich uczniów -- a to obejmuje również nas. Prosił Ojca, byśmy mogli oglądać jego chwałę, to znaczy, byśmy go poznali.

W pewnych okresach Starego Testamentu Jezus objawił się ludziom w formie anioła, z różnymi rezultatami. Na przykład Jakub doznał złamania biodra, kiedy próbował mocować się z Panem. Kiedy Mojżesz powiedział do Boga, „Proszę, pokaż mi twoją chwałę” (2 Mojż. 33:18), Pan mu powiedział „Muszę zakryć twoją twarz i ukryć cię za skałą, a wtedy możesz zobaczyć tylko poświatę mojej obecności.” Innymi słowy, musiał chronić Mojżesza przed pełnym objawieniem.

W Nowym Testamencie, kiedy apostoł Jan słyszał głos Pana i otrzymał Objawienie na wyspie Patmos, padł na swoją twarz. Normalna reakcja mężczyzn i kobiet, kiedy zobaczyli Jezusa, to podziw i zachwyt. Ciekaw jestem, co by się stało, gdybyśmy zobaczyli go w całym jego pięknie i splendorze tak, jak Mojżesz i Jan.

Prawdą jest, że Jezus jest piękny w sensie o wiele głębszym, niż normalnie o czymś mówimy. Zauważamy, że ktoś jest ładny lub przystojny, ale Jezus był o wiele bardziej. On jest chwalebny, cudowny, oddzielony, unikalny i specjalny. Jest również delikatny, uprzejmy, cenny, pełen majestatu. On jest wspaniały, mocny, potężny, mądry.  On nigdy nie zawiedzie!

Nawet w jego ludzkiej naturze Jezus pozostał suwerenny, jedno z Bogiem (patrz Kolosan 2:10) Zauważ niektóre jego piękne atrybuty; pełen sprawiedliwości (Jan 8:16)., doskonale sprawiedliwy (Jan 8:46). On jest miłością (Jan 13:34) - miłością, która jest niepojęta.

My zupełnie nie zasługujemy na taką miłość, ale to jest piękno naszego zdumiewającego, nieporównywalnego Zbawiciela. Oddaj mu chwałę dzisiaj za jego niewymowną ofiarę i dar zbawienia.

Download PDF